Døråpninga av den nye Extra-butikken i Børsa nærmer seg med raske skritt, og innbyggerne kan glede seg over å slippe å ta turen til nabobygdene for å handle. Det vil trolig bli en gledens dag. For selv om de aller fleste som naturlig sogner til butikken er mobile, og kanskje tar handelen på tur heim fra jobb i en av nabokommunene, har nok savnet av nærbutikken vært merkbart.

Da glemmer vi selvfølgelig ikke at den lokale Best-stasjonen kastet seg rundt da Coop i mars stengte dørene på dagligvarebutikken, for å bygge ny, større og bedre butikk. Daglig leder Terje Lillesand var raskt på ballen da forsøkene på å finne midlertidige butikklokaler i Børsa strandet.

Han fylte bensinstasjonen med dagligvarer på rekordtid, og sikret seg etter et par ekstrarunder også salgsbevilling for øl og cider.

Etter vel åtte måneder som bensinstasjon med mye attått, sier Lillesand til ST at omsetninga har økt ganske mye etter at dagligvarene tok over plassen i lokalene. Hvor mye Best-stasjonen sitter igjen med, vet han ikke helt, men regner med å gå i pluss.

Det han imidlertid sier noe om, er ølsalget. For det har ikke blitt det trekkplasteret man kanskje hadde håpet på. «Vi har solgt litt øl, men ikke mye,» sier innehaveren. Pågangen etter alkoholholdig drikke står dermed ikke i stil til omtalen saken fikk da bevillingssøknaden gikk sine runder i det politiske systemet og hos statsforvalteren tidligere i år.

Handlevaner er ikke enkle å endre på. Og dette har nok også gjort sitt utslag blant børsværingene. Dagligvarer, alkoholholdig drikke inkludert, handler vi i dagligvarebutikken. Bensinstasjonen har sørget for et kjærkomment ekstratilbud gjennom butikkløse måneder, men har neppe vært stedet der folk har tatt helgehandelen.

Når den nye Extra-butikken står ferdig om et par ukers tid, er det foreløpig slutt på det utvidede dagligvaresalget på bensinstasjonen. Ølsalget avsluttes også. Da er spørsmålet hva som skjer framover.

Helt tomt for dagligvarer vil det trolig ikke bli i hyllene. Terje Lillesand viste både kreativitet, mot og vilje til å satse da han bestemte seg for å gi Børsa et dagligvaretilbud i den perioden bygda sto uten butikk. Den kreativiteten bør han ta med seg videre. Å drive bensinstasjon er ei næring i kraftig endring, og nye tanker må tenkes. Det blir ei spennende utvikling å følge med på.