En regjering som til de grader flagget at nå er det vanlige folks tur og at nå var tiden inne for å ta hele landet i bruk gjennom en distriktspolitikk som skulle merkes av alle og enhver. Og sannelig tror jeg Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet og Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet får rett. Alle som trodde at utviklingen skulle bli positiv tok så til de grader feil, nå viser begge partilederne at deres budskap var det motsatte av det som var forventet. De skal ta mer fra hver enkelt av oss og de skal sørge for at det blir tøffere å bo i Distrikts-Norge. De skal skattlegge energiproduksjonen og oppdrettsnæringen gjennom å innføre grunnrenteskatt.

Energiproduksjonen i Norge er i hovedsak i offentlig eie gjennom NVE, fylkeskommunene eller kommunene gjennom interkommunale selskap. Her i vårt område er det TrønderEnergi som er den store aktøren, dette selskapet er et interkommunalt selskap, hvor Orkland kommune er den største eieren og får utbetalt mange titalls millioner kroner i utbytte hvert år. Selskapet skal pålegges grunnrenteskatt for sin elektrisitetsproduksjon enten det er vannkraft eller vindkraft. Hva fører dette til? Selskapets overskudd vil bli vesentlig redusert, med andre ord svekkes selskapets mulighet for investering i sine anlegg for å øke produksjonen og videre vil utbytte av overskudd som fordeles på eierkommunene reduseres betraktelig eller i verste fall bortfalle. Det vil i så fall bety at kommunene får mindre å rutte med i sine budsjetter. Videre vil det gjøre investeringsevnen til selskapet vesentlig vanskeligere, noe som i neste ledd betyr at det blir vanskelig med tilgang på ny kraft og dette får videre som konsekvens at ny næringsvirksomhet får vanskeligheter med å etablere seg, og eksisterende næringsliv får vanskeligheter for å kunne utvide sin virksomhet. Og dette skjer nå, når blikket er vendt mot det grønne skiftet.

Jeg er helt sikker på at dersom de grunnleggende distriktspolitikerne som ordfører  Alf Nebb, Senterpartiet Bjugn, ordfører Ole Kjønsvik, Arbeiderpartiet Hemne, ordfører Kolbjørn Larsen, Arbeiderpartiet Orkanger, og flere kunne nevnes så hadde de slått knyttnevene i bordet og høylytt ropt «Stopp galskapen»

For oss alle vil dette bety høyere pris på elektrisk kraft, dyrere for vanlige folk, og i neste omgang et svakere næringsliv, som igjen betyr vanskeligere arbeidsmarked for vanlige folk.

Oppdrettsnæringen skal skal blø med den samme beskatning, noe som vil gå ut over store deler av kystbefolkningen, mindre investeringer betyr færre arbeidsplasser og en fullstendig stopp for den meget positive utviklingen som kystnorge har opplevd de siste 50 årene. Dessuten vil vanlige folk merke dette med at all fiskmat vil bli vesentlig dyrere for oss som kan kalle oss vanlige folk.

Jeg lover å sette fokus på Grunnrenteskatten i tiden som kommer, fordi jeg er veldig stolt over å ha fått delta i arbeidet med elektrisitetsforsyningen gjennom mer enn 30 år og fikk anledning til å delta i startfasen av norsk oppdrettsnæring.