Det har blåst til dels sterk kuling rundt ørene på finansminister Trygve Slagsvold Vedum den siste tida, etter at han presenterte et budsjett som skulle vise at «vanlige folk» vil få 14 700 kroner mer å rutte med i år. Og det til tross for varslede renteøkninger, og økte priser på strøm, mat og drivstoff. Regnestykket har fått mange til å reagere, både politikere, økonomer og «vanlige folk».

Vedum og finansdepartementet bygger sitt regnestykke på en familie med ei samlet inntekt på én million kroner, etter skatt. Så er det lagt til grunn ei lønnsøkning på 3,7 prosent, til sammen 37 000 kroner. Eksempelfamilien har 3,4 millioner kroner i gjeld, og beregnes å få 13 000 kroner i renteøkning. I tillegg er det lagt inn 4500 kroner i økte drivstoffutgifter, 3000 kroner i økte matvarepriser og 1800 kroner i økte strømpriser i budsjettet. Og svaret med to streker under blir da 14 700. I pluss.

«Henger ikke på greip», «urealistisk», «tvilsomt» og «pussig» er bare noen av de kritiske kommentarene som har kommet mot regnestykket. Ikke fordi det er regnet feil. Men fordi forutsetningene som er lagt inn kanskje ikke passer for gjennomsnittsfamilien, og det heller ikke er tatt høyde for alt annet enn mat, drivstoff og strøm som også har blitt dyrere. Og som dermed påvirker sluttresultatet. Vedum har pugget heimeleksa si, og forsvarer budsjettet med stor overbevisning. Og blir kanskje litt overrasket over at «vanlige folk» ikke er udelt enige i konklusjonen.

For tjener «vanlige folk» én million, slik regnestykket forutsetter? - 3,7 prosent av lite er mindre enn 3,7 prosent av mye. Og utgiftene er de samme, påpekte småbarnsfar Håvard Vedvik i Debatten på NRK denne uka, med henvisning til at mange har ei mye lavere inntekt enn dette. Da er det en mager trøst at de som tjener med, får et bedre økonomisk hverdag.

Budsjettet er kanskje ikke totalt feil. Men for svært mange gir finansministerens lovnader om vekst ei urealistisk forventning til hva vi kan forvente oss rent økonomisk det kommende året. Renta er allerede økt, og skal øke flere ganger i tida framover. Det vil gi de fleste av oss betydelige ekstrautgifter sammenlignet med det som har vært tilfelle de to siste årene. Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole NHH sier til VG at han mener Vedum har valgt feil strategi med sitt positive regnestykke: – Jeg tror Vedum hadde tjent på å si at det blir tøft neste år, sier han

Trygve Slagsvold Vedum er kjent for å framstå som en svært positiv kar. Men å være positiv for enhver pris kan slå feil ut. Av og til kan ærlighet være en bedre framgangsmåte.