Pubkvelder forbindes gjerne med munterhet, dans, glede og noe godt i glasset. På Bakeriet pub- og kafé i Vassbygda er det også kos og hygge, men like mye en slags arena for «folkemøter», hvor lokalbefolkningen diskuterer tema som opptar dem mest. Det er ett tema som er brennhett og som virkelig samler og engasjerer lokalbefolkninga, nemlig fylkesvei 710 - veien mellom Orkanger og ferjeleiet på Valset. Strekningen mellom Lensvik og Valset er i så dårlig forfatning at innbyggerne nå ikke ser annen utvei enn å rope høyt for å bli hørt. De frykter at liv skal gå tapt, og at det derfor må skje noe med veien NÅ.

Det er lett å forstå at det ropes. På enkelte strekninger er veibanen så nedsunket og har så mange sprekker at bilister ofte velger å svinge unna de verste punktene for å unngå å ødelegge bilen sin. Men i og med at veien er veldig smal, med bergveggen på ene sida og sjøen på den andre, så oppstår det fort farlige situasjoner. Bygdefolket forteller om ukentlige nestenulykker. Det fortelles om skolebussen som er blitt presset av veien av møtende vogntog, rett og slett fordi det er for trangt. «Det er et under at det ikke har skjedd alvorlige ulykker. Flere steder er veien så lav og nedkjørt ute i kantene, at det er umulig å kjøre der uten å ødelegge felger og hjul,» sier en innbygger ST har snakket med.

Beskrivelsen av veiens elendige beskaffenhet bekreftes av kommunepolitiker Kristian Fremstad. Også han omtaler veien som skremmende å kjøre på. Fremstad opplyser imidlertid at det er satt av 30 millioner kroner til opprusting av veien, men peker på at det langt fra er nok.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det er fylkeskommunen som har ansvar for fylkesveiene. Utfordringa er at fylkespolitikerne er totalt prisgitt Staten, med tanke på å få utbedret dårlige veistrekninger. Viljen kan være til stede, men evnen er ikke på plass, da de må forholde seg til nivået på de statlige bevilgningene. Dermed må det prioriteres hardt. Noe må velges bort, noe må løftes fram.

Fylkesvei 710 må løftes fram. Dette er en sterkt trafikkert vei hvor det ferdes mange vogntog. Storsamfunnet kan ikke sitte rolig og vente på at liv skal gå tapt. Derfor må fylkespolitikerne sørge for fortgang, slik at de 30 millionene som er satt av kan materialiseres i bedre vei så fort som mulig. Samtidig må rikspolitikerne stikke fingrene i jorda og tenke nøye over hva som er viktigst. Orkdalspakken, som er kostnadsberegnet til 17 milliarder kroner og som i hovedsak omfatter ny firefelts vei mellom Orkanger og Øysand, er vedtatt på fylket, men ikke finansiert. Kanskje vil det være en god idé å avvente ny motorvei mellom Orkanger og Øysand, og heller prioritere å bruke penger på de veiene som finnes, slik at de faktisk blir kjørbare!