Dette ble møtt med sterke reaksjoner fra aktørene i næringen, og allerede ser vi hva regjeringens skatteplan fører til. Flere melder om at de stopper framtidige investeringer, leveranser blir satt på vent, og tusenvis av arbeidsplasser er, med regjeringens skatteplan, satt i spill. Jeg må si jeg skjønner næringen godt. Fra før har allerede regjeringen sørget for at havbruksnæringen har fått økt skatt, blant annet gjennom å øke formueskatten. I tillegg er havbruksnæringen allerede ilagt høye skatter og ulike avgifter. En så drastisk økning i skattene, som regjeringen nå legger opp til, er det siste næringen trenger nå i en usikker tid.

Heim kommune er en stor havbrukskommune. I perioden 2020-2021 fikk vi utbetalt over 30 millioner kroner fra havbruksfondet, for at vi stiller fjordene våre til disposisjon fra næringen. Dette er penger vi kan bruke på innbyggerne våre, for eksempel på å opprettholde tjenester ute i distriktene. I tillegg kommer alle arbeidsplassene, og de enorme ringvirkningene næringen har, samt alt det medfører av inntekter og verdiskapning.

Jeg er svært skuffet over at Ap/Sp-regjeringen nå velger å sette arbeidsplassene, og lokalt norsk eierskap i spill. Distriktskommunene ute ved kysten, deriblant Heim, har mye å takke havbruksnæringen for. For det er spesielt distriktskommuner som har fått nyte godt av havbruksnæringen. Den har sørget for arbeidsplasser, verdiskapning og sårt trengte inntekter for små og mellomstore kommuner, og den har sørget for å holde liv i lokalsamfunnene ute ved kysten.

Det er rart at det selverklærte distriktspartiet, Senterpartiet, er med på å bidra til at så mange arbeidsplasser ute i distriktene blir satt i spill. Vi i Heim Høyre ønsker å legge til rette for at næringen skal få fortsette å vokse i kommunen vår. Da er ikke regjeringens økte skatter og avgifter løsningen! Det er bare å håpe at Heim Arbeiderparti og Heim Senterparti er av samme oppfatning som oss, og at de bidrar til å snu sine partifeller i Oslo.