Orkland trenger bonden - og bonden trenger matjorda

foto