Vi må ta et oppgjør med tankegodset som ledet til 22. juli

foto