Administrasjonens forslag i vindkraftsaken er å føre Remmafjellet tilbake til LNFR-område (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift), Tannvikhalvøya (Svarthammaren), foreslås avsatt til vindkraftformål.

Konsesjonssøkerne for Svarthammaren og Remmafjellet har også andre innspill til arealplanen. En av vindkraftaktørene, Norsk Vind, har med sitt alias Norsk industriutvikling signalisert at de ønsker å etablere grønn uspesifisert industri på Ustjåren. De hevder det er uavhengig av videre vindkraftutbygging. Vindkraft er hele utgangspunktet, det vil ikke komme som noen stor overraskelse om de allerede er i gang med grunneiersamtaler for å sikre seg tilgangen til for eksempel Omnfjellet. Andre nærliggende alternativer kan være Slettfjellet eller for eksempel Gjømshøgda.

Vindkraftprofitør nr 2., Njordr, er nært beslektet med selskapet Removr, som fantaserer om å etablere et anlegg for karbonfangst i Åstfjorden, dette betinger utbygging av Svarthammaren. Om politikerne i Orkland har interesse for saken, bør de informere seg om hvordan folket bak opererer. Ta en kikk til Aure og oppdrettsanlegget som var avhengig av vindkraftutbygging. Batterifabrikk og vindkraft på Sjonfjellet, smelteverk og vindkraft i Salten. Går kommunestyret og administrasjonen på denne bløffen får historien nok et eventyr å skrive om. Nei til vindkraft er ikke det samme som nei til industriutvikling.

Nå må befolkningen i Orkland våkne, send innspill innen høringsfristen. Blir Snillfjord kommune sitt vedtak som gikk imot utbygging sablet ned så går flere naturområder med i samme jafset. Eiere av fritidseiendommer, grunneiere, og alle andre som har relasjoner i Orkland, men ikke har bostedsadresse der, har mistet retten til å mene noe i denne saken. Det presiserte ordføreren i Avisa-ST. Sammen med kommunesammenslåingen innførte Bang et dikterende demokrati hvor meningsmotstandere blir kneblet på billigste måte.

Jeg unner ingen av dere å stå i en slik kamp. Hjelp til med å bevare snillfjordsfjella, det koster så lite men betyr så mye. Et par setninger er alt som kreves. Informasjon om arealplanen finnes på Orkland kommune sine hjemmesider.

Fjellområdene bør ikke bare bli tilbakeført som LNFR-område. Orkland har mange fantastiske områder og naturtyper, i arealplanen bør det spesifiseres at de avsettes som inngrepsfrie områder og at det skal forbli slik.

foto
Vindturbiner i fjellandskap. Foto: Privat