Enda en skole i vår kommune som sårt trenger utbedringer på veldig mange områder bygningsmessig.

I lengre tid har vi hørt om Orkland kommune som industrikommune nummer 1, og jeg håper at vi snart kan høre om Orkland som «skolekommune nummer 1.»

For å bli en god industrikommune må vi også ha gode skoler, for å gi våre barn og unge de beste betingelser ,og gi de muligheter til å få arbeid i Orkland på sikt.

For en del år siden var det noen politikere i «gamle Orkdal» som satte seg et mål om at vi skulle bli en av de 10 beste skolekommunene i Norge.

Ungene er vår fremtid og alle vil nok være enige om at de skal ha de beste skoleforhold fra 1.-10.klasse. Håper at de ulike utvalg innenfor politikken er nok «ute i felten» til å se hvordan vi har det i vår kommune innenfor skole og andre områder.

«Å drive brannslukning» av kommunale bygninger blir et rimelig dyrt prosjekt. Jeg vil tro at de enkelte lederne hele tiden rapporterer om forholdene ved sine enheter opp i kommunesystemet, og det som kommer fram her i dagens avis ikke er ukjent.

Vi har nettopp fått en ny kommunedirektør, Kristin Wangen, og hun uttalte fort at hun ønsker å ta en «bli kjent»-runde ved de enkelte enhetene, og at hun vil ha en tettere dialog med flere møter med de tillitsvalgte. Dette er lovende takter for oss innbyggerne og vil skape en tettere nærhet, bedre relasjoner og dialog mellom lederne i kommunen og brukerne ved de enkelte enhetene. Noe som igjen vil bedre arbeidet som ansatte i kommunen skal ivareta inn mot politikerne sine beslutninger i kommunestyresalen.

Ingen kjenner bedre hvor skoen trykker enn de som er ved de enkelte enhetene. Reportasjen fra Årlivoll skole viser oss nok en gang viktigheten av å lytte til brukerne, og arbeide for å lage de mest optimale forhold for våre innbyggere.