Orkland har stort mangfold og rike muligheter for utvikling av næringslivet om vi evner å ta hele kommunen i bruk. Ambisjonen om å være næringskommune nr. 1 må reflekteres både i bygd og by av Orkland.

Det grønne skiftet åpner for nye næringer med nye arbeidsplasser til kommuner som kan tilby attraktive næringsareal og tilgang på riktig fagkompetanse. I konkurransen om de nye arbeidsplassene har Orkland styrker i form av et sterkt eksisterende næringsliv sentralt i kommunen, to videregående skoler og næringsareal fra sjø til fjell. Dette er styrker som må utnyttes for å bygge videre på eksisterende næringsliv og tiltrekke nye etableringer i hele kommunen.

Orkland Arbeiderparti vedtok derfor på sitt årsmøte i mars i år å jobbe for næringsutvikling i hele Orkland. Desentral næringsutvikling må defineres som et strategisk mål for kommunen. Vi vil at en ny arealplan for Orkland skal tilpasses lokale forhold. De ulike tettstedene våre har ulike fortrinn som må identifiseres og løftes fram for å posisjonere hele kommunen til næringsetablere!

Orkland Arbeiderparti