Hvor viktig er egentlig enkel tilgang til alkohol for oss? Viktigere enn svært mye annet, tolket ut fra et vedtak i Skaun kommunestyre før helga. Et stort flertall av kommunestyrets representanter samlet seg om å si ja til å gi den lokale bensinstasjonen i Børsa midlertidig salgsbevilling for øl og sider, med en søvnløs - og sterkt tvilende - ordfører i spissen. - Hvis vi vedtar dette, må jeg innrømme at i hvert fall jeg sover dårlig i natt, sa Gunn Iversen Stokke. Deretter stemte hun for å gi bensinstasjonen bevilling.

Coops dagligvarebutikk i Børsa er under riving, og skal erstattes med en flunkende ny butikk utpå vinteren. I mellomtida har tettstedets Best-stasjon tatt ansvar, og utvidet vareutvalget med et stort antall dagligvarer for å dekke innbyggernes behov for nødvendige dagligvarer. Innehaveren mener det også bør omfatte øl og rusbrus, og har søkt om salgsbevilling for alkohol. Som på mange måter kan være en naturlig, ja til og med prisverdig, tanke.

Men så er det sånn at lovteksten på dette punktet er klinkende klar: Det kan ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk. (Alkohollovens § 3-4) Da Skaun kommunestyre sa ja til å gi salgsbevilling til alkohol, gjorde de altså et ulovlig vedtak, og det med fullt overlegg.

Innehaveren av bensinstasjonen mener loven er forelda, og bør endres. Det er et standpunkt man skal ha respekt for. Litt verre syns vi det er med politikernes noe ulne argumentasjon for å bryte loven. «Skal vi være hundre prosent prektig, (...) eller skal vi utfordre loven og se om den holder?» sa blant annet Høyres Erik Fenstad i debatten. Han sammenlignet vedtaket med å kjøre «85 km/t i en 80-sone, men allikevel kjøre sikkert».

Politikerne syns altså det er greit å bryte loven «litt»?

Det er selvfølgelig helt greit å mene at en lov og bestemmelser er utdatert. Da kan man starte et løp for å få de tilpasset til tid og samfunnsutvikling på en bedre måte. Men vi mener kommunestyret i Skaun gir forvirrende signaler når de fatter vedtak som går på tvers av lovverket på denne måten. De snakker nemlig ikke om å endre loven. De vil se bort fra, eller gå rundt den, i akkurat dette tilfellet, som hjelp og en håndsretning til Best-stasjonen. Forståelsen, og oppfølginga, av loven justeres etter lokale ønsker og behov.

Det er prisverdig å ville støtte en lokal bedrift som har tatt tak for å gi bygda et dagligvaretilbud. Spørsmålet er da om øl, sider og rusbrus er så viktige basisvarer at de er verdt å bryte loven for. Ja, mener flertallet i kommunestyret i Skaun.

Det er kanskje et alkoholpolitisk signal de bør bli utfordret på?