Skolesituasjonen på Orkanger er mildt sagt urovekkende og alvorlig. Både på barneskolen og ungdomsskolen møtes både elever og lærere med trangboddhet, noe som naturlig nok avføder mange negative konsekvenser.

Konsekvensene er blitt påpekt av mange en rekke ganger de siste par årene. For noen uker siden skrev en elev ved ungdomsskolen et leserinnlegg, hvor vedkommende etterlyste både bedre læremateriell og ikke minst plass. Eleven viste til at trangboddheten ved begge skolene blant annet fører til dårlige arbeidsforhold, mistrivsel og økt vold. Nylig bekreftet en innflytter elevens bekymring i et leserinnlegg, dog i enda sterkere ordelag. Vedkommende brukte ord som høl og en kommunal salderingspost i sin beskrivelse av Orkanger.

I torsdagsavisa bekrefter rektor ved Orkanger ungdomsskole, Stig-Rune Oddli, at det er store utfordringer ved skolen. Han viser til at utforminga av skolen ikke er pedagogisk tilrettelagt, at skolen mangler grupperom og at lærerne mangler personalrom, for å nevne noe av «mangellista» Oddli påpekte. Videre var han ærlig på at lærerne ville ha kunnet gjort en bedre jobb opp mot elevene om de hadde hatt bedre plass.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Oddlis beskrivelse av situasjonen ved skolen er dramatisk. Så dramatisk at Orkland kommune er nødt til å sette bygging av ny skole på dagsorden så fort som overhode mulig. Brakker for å avhjelpe situasjonen på kort sikt, skulle ha vært på plass ved skolestart. Nå er det håp om at de skal være på plass ved nyttår. Men med tanke på at det snart er vinter, så blir nok ingen overrasket om det går et stykke ut på nyåret før brakkene er på plass.

Men brakker er ingen varig løsning. Situasjonen vil bli bedre om framskrivinga av elevtallet slår til. Den viser nemlig at elevtallet vil gå ned de neste årene. Men premissene for disse framskrivingene endrer seg hele tida. Med nye, store næringsetableringer, Folkehelsesenteret med badeland, klatrehall og andre flotte idrettsfasiliteter på plass, er det kanskje mer sannsynlig at elevtallet vil øke som følge av økt tilflytting de neste årene. Derfor vil ikke brakker være noen løsning på lengre sikt.

4. oktober inviterer Foreningen Småbyen til et åpent møte hvor skole, trafikksikkerhet, bomilijø og sentrumsutvikling settes på dagsorden. Dette er et flott initiativ. Det er vanskelig å se for seg at noen politikere i Orkland er imot nye skoler på Orkanger. Utfordringa er finansiering. Nye skoler vil koste flere hundre millioner kroner. Politikerne må derfor, på tvers av partiene, snakke sammen og i fellesskap finne ei løsning på hvordan skape økonomisk rom for ei så stor investering. For nye skoler må på plass.