Britt Solemsløkk Helgemo har bestemt seg for å stenge døra til butikken Britt i by'n etter over sju års drift i Orkdalsveien. Dermed forsvinner snart et av de ikke altfor mange stoppestedene langs sentrumsgata på Orkanger. Helgemo sier selv at butikken har prøvd å være et friskt pust i sentrum, og har ønsket å gi noe til lokalbefolkningen. Men når kundene uteblir, er ikke butikkdrifta lenger liv laga. Dette er trist, ikke minst for innehaveren selv, som har stått hardt på for å få butikken til å gå. Hun peker på korona, krig og innstramminger i folks privatøkonomi blant utfordringene som gjorde situasjonen for vanskelig.

Trist er også ordet Hans Kringstad fra Småbylista bruker om butikknedleggelsen. Han frykter for flere nedleggelser, og mener at en aktiv sentrumspolitikk må til å for å stimulere til utvikling i et sentrum som Kringstad selv betegner som sårbart. Småbylista ønsker seg blant annet et nybygg med kino og bibliotek i gata, og har tro på at det kan bidra til å trekke flere folk.

Hvor er så folkelivet i dag? Mye av det skjer på kjøpesentrene. Dit drar folk for å handle, for å spise og for å treffe kjentfolk. Ei av utfordringene for Orkanger som bysentrum, er at mange av dem som sogner hit er avhengig av bil for å komme seg fram. Det gjelder enten de skal handle klær, spise på kafé eller klippe håret. Folk flest bor rett og slett ikke i sentrum, eller i gangavstand. Dessuten er vi ofte travle, og skal rekke mest mulig på kortest mulig tid. Da er det enkelt å legge bilturen til et senter, der de fleste ærender kan bli gjort fort og effektivt.

Samtidig får ofte sentrumsgater som Orkdalsveien status som «koselige» og «miljøskapende».

Men heller ikke små nisjebutikker og særpregde serveringssteder langs ei sentrumsgate kan overleve av at folk syns de er «koselige».

De trenger at folk bruker dem, og sørger for inntekter som gjør drifta til et levebrød.

Et kjapt søk på nettet viser at Orkanger så langt fra er det eneste tettstedet i landet som sliter med å skape liv i sentrum. Utfordringa er den samme overalt: Hvordan skal man få folk hit? Fasiten er det ennå ingen som har funnet, offentlige utredninger, masteravhandlinger, ekspertgrupper og talløse debatter til tross.

Et yrende folkeliv kan ikke vedtas politisk. Politikerne kan legge til rette for attraktive sentrumsfunksjoner, men folk flest må også på banen. Gode ideer og forslag fins det mange av. Men det er bare ved at folk bruker tilbudene at sentrum kan reddes.