Det siste året er det blitt skapt ideverksted med stor oppslutning og entusiasme som det skal skapes mye ut ifra i 2023. Det er også skapt en arena for nye og gamle arbeidsplasser gjennom coworking, som på norsk enklest kan forklares som et kollektiv av kontorister og gründere. De planlagte boligene i Halsahagen skal skape økt tilflytting og flere boformer for innbyggerne.

Knyttet til vårt boligprosjekt, har vi nå funnet løsningen på kommunens utfordring med den spådde befolkningsnedgangen ... Nå skal det skapes nye verdensborgere for å øke barnetallet. Det blir nesten som et familiemesterskap! Halsa Utvikling tar utfordringa og ønsker å legge til rette for de som vil bidra! Det blir sjelden barn uten svangerskap, og Halsa Utvikling vil også i vår lansere «Rugekassen» til alle nye halsa-borgere. Kassen vil inneholde en startpakke til de nye små, med innhold fra frivillige og næringsliv på Halsanaustan.

Farskap og morskap får de enkelte bidra med, men den nye skapet skal stå ferdig i løpet av våren. Plassering blir med utsikt over store deler av Halsabygda. Dette blir et lavterskel turmål som passer godt for mor, med eller uten følge. Mor kan «ruge», mens alle nyter utsikten og de voksne får innsikten man trenger for å håndtere foreldreskapet.

Plasseringa gir utsikt over store deler av bygda. Foto: Privat

For at regnskapet skal gå i balanse, oppfordrer vi næringsliv og investorer om å åpne pengeskapet når søknaden kommer.

I forbindelse med lanseringen av dette skapet, ønsker vi samtidig å utfordre alle grender i Heim til et uhøytidelig familiemesterskap: hvilken grend klarer å øke barnetallet mest i forhold til folketallet i grenda i løpet av de tre neste årene?

Halsa Utvikling