Her har Søra vært en god bidragsyter med referat fra seminaret og gitt spalteplass til både positive og skeptiske til denne energikilden. Skeptikere fokuserer oftest på sikkerhet og behandlingen av det radioaktive avfallsstoffet.

Ikke uventet er temaet fulgt opp i ulike fora. Sist onsdag arrangerte Løkken Arbeiderlag et åpent informasjonsmøte om kjernekraft. Et fullsatt lokale vitnet om at temaet har stor interesse. Foredragsholder var en representant fra Klimavenner for kjernekraft, Tore Kanstad. Forsamlingen fikk en grei innføring i drift av moderne kjernekraftanlegg og de rammebetingelsene et slikt anlegg krever. Forsamlingen fikk også en innføring i hydrogen som energikilde. Foredraget ble fulgt opp av spørsmål fra salen, både kritiske og samtykkende innlegg. Sett under ett fikk en inntrykk av at det stilles store positive forventninger til denne energikilden.

Det er ikke overraskende at kjernekraftverk vekker interesse i Orkland, både blant menigmann og næringsdrivende. Historien forteller at her har det vært gründere som har etterlatt seg dype fotavtrykk. Personer som har satset der de fleste ville ha vegret seg!

Kanskje vil Orkland, næringskommune nummer én, konkurrere med Sørlandet om å få Norges første kjernekraftverk! Det er viktig å sikre grønn, stabil og sikker energi til eksisterende industri og fremtidige etableringer.

En tidligere gründer kom i kontakt med en skotte for å bygge Thamshavnbanen, et prosjekt som krevde en samtidig utvikling av vannkraftverk. Dette var et gjennombrudd for å restarte Løkkengruva og få lønnsom drift og arbeidsplasser.

Kanskje er det en tanke å søke etter samarbeid utenfor dalføret, ikke nødvendigvis til utlandet, men Bergen. Her bor en av landets rikeste, Trond Mohn, som har etablert et selskap for fremme av kjernekraft, Norsk Kjernekraft.

Hva med en henvendelse fra Thamsklyngen hvor energi er et prioritert samarbeidstema? Vi kan skilte med nærhet til NTNU og Sintef i Trondheim.

I bunnen ligger Thamsenes historiske industrikultur.