Det er vel og bra at en politiker redegjør for situasjonen sett fra sin synsvinkel. Samtidig er det grunn til å beklage at ho som politisk leder for utvalget ikke benytter anledningen til å opplyse innbyggerne i kommunen om forskjellen på sykehjemsplass og HDO – plass. Dette har vært etterspurt flere ganger uten å bli besvart.

Det som kommer frem av intervjuet er slik Hanne Nyhus svarer: «Den største endringen er i betalingsmåte. Beregninger viser at de eldre betaler mindre i måneden ved omgjøring til HDO-plasser.» Godt mulig det er korrekt, men det er også korrekt at det er langt rimeligere for kommunen, hvorfor presiseres ikke det? Videre tør jeg spørre om det i heletatt er stilt spørsmål om beboernes trygghet? Sykehjemsbeboerne er satt under tilsyn av institusjonens tilsynslege, med ukentlig tilsyn og daglig kontakt. For de aller fleste eldre er dette en betryggelse som langt overgår spørsmålet om kostnad. De som er plassert som HDO-beboer er underlagt sin fastlege og må selv ta kontakt ved behov og må betale for dette på vanlig måte. Hvorfor det er så vanskelig å kommunisere dette til befolkningen i Orkland kommune overgår min fatteevne. Dere er jo med på å skape uro, for all del ta for en gangs skyld selvkritikk. Jeg tillater meg å fremme ett forslag til dere. Når store endringer skal gjennomføres er det smart å arrangere folkemøter rundt omkring i kommunen!

I samme avis står en tidligere ansatt ved hjemmetjenesten i Orkland kommune frem og forteller om årsaken til sin oppsigelse. Prisverdig gjort etter min mening! Det ho forteller er nettopp det jeg antydet i ett tidligere innlegg i denne avis at jeg ante konturene av en fryktkultur. Om ledere på forskjellig nivå som besvarer underordnede med sinne, unnlate å besvare spørsmål og kanskje til og med å true. Her må det ryddes opp omgående, slik skal det ikke være i dagens arbeidsliv. At lederen for hjemmetjenestene i Orkland kommune sier at han ikke kjenner til beskrivelsen av fryktkultur er helt naturlig, for dersom dette var kjent burde han ha tatt tak i det for å rettferdiggjøre og rette opp forholdene. Men i intervjuet i avisa medgir han at han har mottatt en mail fra den ansatte som sa opp sin stilling og svarer i avisa «Vi hadde ikke anledning til å møte kravene hennes.» Hvorfor mailen ikke ble besvart er helt uforståelig for meg. Gjennom ett svar kunne kanskje oppsigelsen ha vert unngått.

Etter min mening er slik oppførsel å ikke ivareta de ansatte, å tie i hjel en henvendelse er respektløs oppførsel.

Jeg har i ett tidligere innlegg fortalt om hva som skjedde i Trondheim i slutten av 1980 – årene. Som en oppfølging av det kan jeg fortelle at for å prøve å finne svarene på problemene der ble det besluttet at de av oss politikere som ønsket det og hadde anledning til det fikk delta i arbeidet ved forskjellige sykehjem, sammen med de ansatte, være med hjemmesykepleien rundt i de forskjellige hjem både på dagvakter og nattvakter og fikk snakke ut med de ansatte om deres hverdag i arbeidet. Dette var avklart med den enkelte bruker og deres foresatte.

Hele prosjektet var veldig vellykket, brukerne var fornøyd, de ansatte var fornøyd og vi som politikere var fornøyd fordi vi fikk innsikt i oppgavene og fikk høre hva de ansatte hadde å fortelle. De som i utgangspunktet var imot prosjektet var i hovedsak ledere på forskjellige nivå. Kanskje kunne dette være verdt å prøve ut i Orkland kommune også?