Nylig gikk fristen for å søke jobb som rektor ved Evjen skole i Orkland ut, og søkerlista vekker oppsikt. Der står det nemlig bare ett navn. Eneste søker er vedkommende som for tida er konstituert rektor ved samme skole. Da Buvik skole søkte ny rektor for halvannet år siden, var situasjonen en helt annen. Da meldte 13 søkere sin interesse.

ST skriver i dagens avis at den labre interessen for den ledige rektorstillinga føyer seg inn i ei lite hyggelig rekke for Orkland sin del. Søkerne har ikke stått i kø når lederstillinger i den relativt ferske storkommunen har vært lyst ut. Petter Lindseth forlot i vinter jobben som kommunalsjef for samfunn i Orkland, etter å ha blitt ansatt som ny kommunedirektør i Skaun. Da han skulle erstattes, meldte fem søkere sin interesse ved første utlysning, til ei stilling som må kunne betegnes som en av de mest spennende i regionen.

Selv om søkertallet økte til åtte da stillinga ble lyst ut på nytt, er gapet påfallende stort til nabokommunen som ligger et hakk nærmere Trondheim. Skaun har i løpet av kort tid byttet ut hele ledergtuppa i kommunen, og søkerne har nærmest stått i kø: Til stillingene som kommunalsjef samfunnsutvikling, kommunalsjef helse og mestring, kommunedirektør og økonomisjef var det til sammen 55 søkere som meldte sin interesse. Hele 29 søkte stillinga som kommunalsjef organisasjon nå i høst.

Det blir jo ofte sagt at avstanden fra Trondheim til bygdene og tettstedene rundt er dobbelt så langt som motsatt veg.

Så hvorfor er forskjellen så stor? Det er nærliggende å tenke at avstanden til Trondheim kan være en faktor som spiller inn. Å pendle fra Trondheim til randkommunene rundt byen har blitt mer vanlig de siste årene, enn tilfellet var tidligere. Det er merkbart både i Skaun, Melhus og Malvik. Og selv om den fysiske avstanden til Orkland ikke er så veldig mye lenger, kan det være at de to siste tunnelene på E39 fungerer som en slags mental barriere for hvor langt det er aktuelt å pendle ut av byen. Det blir jo ofte sagt at avstanden fra Trondheim til bygdene og tettstedene rundt er dobbelt så langt som motsatt veg. Det kan være det ligger noe der.

I Orkland har man så langt ikke noe klart svar på hvorfor gode stillinger ikke er mer attraktive på arbeidsmarkedet enn de har vist seg å være. Personalsjef Stein Arne Jakobsen mener Orkland har et godt rykte i regionen, men også han peker på geografien som et mulig svar. Geografien kan man ikke få gjort noe med. Da blir oppgaven å selge inn ledige stillinger på en måte som får interesserte søkere til å se forbi dette punktet, fordi kommune og jobb oppleves som såpass spennende at det ikke blir en avgjørende faktor. Slik kanskje Petter Lindseth gjorde da han ble rådmann i daværende Meldal kommune.