Hun har vært et arbeidsjern med et stort engasjement på mange fronter over mange år. Vi snakker om Heidi Vatn, kommunepolitiker, ungdomsleder og Mot-koordinator i Orkland kommune, for å nevne noen av hennes mange sysler de siste årene. Hun har med andre ord vært over alt med en stor, uegennyttig innsats, til glede og berikelse for andre mennesker - spesielt unge.

I sitt arbeid med ungdom, har hun nok også kommet tett på det som mange unge kanskje opplever som sin største utfordring i dag; nemlig jakten på sin egen identitet, kampen for å bli sett og akseptert, strevet for å like seg selv og ikke minst streben etter et tilstrekkelig antall likes og hjerter på sosiale medier, som bekrefter statusen man har.

Som det arbeidsjernet og den vakre kvinnen Heidi Vatn er, har hun kanskje følt seg ganske trygg på de parametrene som de unge streber voldsomt med å score høyt nok på i jakten på seg selv. Men så skjer det noe. Hun mister gnisten, gleden forsvinner, hun kjenner at hun er dødssliten og hun mister selvtilliten. Den oppofrende innsatsen for alle andre enn seg selv gjennom mange år, viser seg å ha sin pris. Hun blir diagnostisert med depresjon. Og trolig som en konsekvens av alt stresset gjennom mange år, begynner hun å miste håret. Det viser seg at hun har fått alopecia, en sykdom som gjør at man får hårløse flekker. Noen mister hele håret på hodet, mens andre mister håret på hele kroppen. Selv om rundt halvparten som får denne sykdommen får håret tilbake, dog med store muligheter for tilbakefall, finnes det ingen helbredelse for sykdommen.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Håret er en viktig del av et menneskes identitet. Heidi Vatn har i dag valgt å barbere av seg hele året, og har således fått en ny identitet. Blant annet ved hjelp fra psykolog, men aller mest ved hjelp av seg selv, familien og venner, er Vatn i dag blitt fortrolig med sin nye identitet. Hun er på vei tilbake. I lørdagsavisa velger Heidi Vatn å dele sin historie, en historie som forteller om veien fra dyp fortvilelse og depresjon, tilbake til sitt gamle jeg.

De siste ukene har det vært skrevet mye i norske medier om kjendiser og andre som forteller sine historier, historier om «hvordan de møtte veggen». Disse historiene har imidlertid gjerne blitt fortalt samtidig med andre historier, om at de har skrevet bok eller har hatt andre kommersielle motiver. Heidi Vatn har ingen kommersielle motiver. Hun har ikke skrevet bok som hun skal selge - nei hun deler sin historie kun for å være til hjelp for andre - slik hun alltid har vært.

Takk!