Rivning av gamle barnehagen/legeboligen på Vasshushaugen.

En dag i desember måned 2022 var jeg tilstede i Meldal kirke for å ta farvel med et familiemedlem. Dette var på et tidspunkt da Orkland kommune var i full gang med rivning av den gamle barnehagen/legeboligen på Vasshushaugen.

Vasshushaugen ligger i umiddelbar nærhet til Meldal kirke/kirkegård. Da gravfølget var på vei ut av kirken for å vandre ut til det siste hvilested for avdøde, og under seremonien på kirkegården,pågikk rivningsarbeidet for fullt med et evindelig bråk. Jeg vet ikke om det var Orkland kommune selv som utførte arbeidet, eller om det var bortsatt til entrepenør, men det er ingen tvil om annet enn at det var Orkland kommune som var ansvarlig for arbeidet med rivningen. Det burde ha vært tatt forbehold om stans i arbeidet den korte tiden seremonien foregikk på kirkegården. For øvrig skulle det ha vert svært mulig å utsette matpausen noen minutter for entrepenøren, slik at det ble stans i arbeidet under seremonien på kirkegården.

Jeg oppfattet det slik at dette var svært ubehagelig for alle som deltok under begravelsen, og særlig for den nærmeste familien. Dette må betraktes som fullstendig respektløst og mangel på folkeskikk.

Ut fra ovenstående  vil jeg med dette be om at Orkland kommune gjennom denne avis uttrykker en uforbeholden unnskyldning overfor alle som deltok under begravelsen, og spesielt til den nærmeste familien til avdøde.

Tomt for ny brannstasjon i Meldal

Etter min mening er det også forholdsvis respektløst det som foregår i administrasjonen i Orkland kommune i forbindelse med tomtevalg for ny brannstasjon i Meldal.

Etter manga reaksjoner på planen om å benytte gammelbanktomta som tomt for ny brannstasjon driver administrasjonen et spill av hemmelighetskremmeri som man kan si er helt uten sidestykke. Grendalaget har gitt sin mening om denne tomta, og flere av kommunestyrets medlemmer har vendt tommelen ned for denne tomta.

Som beboer i umiddelbar nærhet av denne tomta kan jeg personlig si meg inhabil i forhold til denne tomta, men som leder for Meldal Pensjonistforening tør jeg si at dette spillet nå må ta slutt. Jeg kan love en motstandskamp på linje med «Mardølaaksjonen» dersom Orkland kommunestyre gir sin tilslutning til at ny brannstasjon skal bygges på nevnte tomt.

En anmodning til kommunedirektøren fra min side må være at det må gjennomføres en kompetansevurdering av det personellet som er satt på saken om ny brannstasjon i Meldal. Kompetanse som inneholder sunn fornuft, å lytte til befolkningen og utvise et faglig skjønn bør være en forutsetning i forbindelse med slike saker. Å fortsette dette spillet er fullstendig mangel på respekt. I Meldal sentrum er det en tomt som utmerker seg som tomt for ny brannstasjon, det er «Meieritomta»