I lørdagsavisa kan du lese om Høgsetveien, som går fra Børsa, forbi Fosshaugen boligfelt og over til Viggja. Dette er en fylkesvei. Og dessverre er begrepet fylkesvei nærmest blitt synonymt med forfall. Asfaltdekket over en strekning på 600-700 meter kan ikke lenger kalles for et «fast dekke», men heller beskrives som pulver. Asfalten er pulverisert til et puslespill, hvor stadig nye biter forsvinner og etterlater store hull i veibanen. I tillegg stikker vannkummer i veien høyt over asfalten. Når veigrøftene i tillegg er helt gjenfylte, får vannet den kraften den trenger for å ødelegge veien ytterligere.

Høgsetvegen er dessverre ikke unik, men heller et dekkende eksempel på hvordan helsetilstanden til fylkesveinettet er. Ved drift- og vedlikeholdsavdelinga i fylkeskommunen opplyses at det ikke finnes penger til å gjøre noe med Høgsetvegen, like lite som det finnes penger til å gjøre stort med andre ødelagte veier. Fylkesvei 710 mellom Orkanger og Valset er i så dårlig forfatning, at Forsvaret prøver å unngå å bruke veien fordi de mener den rett og slett er for farlig og ferdes etter. Stort bedre er ikke helsetilstanden på fylkesvei 65. Her har ambulansepersonell tidligere uttalt at de synes synd på pasienter som blir liggende å riste inne i ambulansen.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Leder for hovedutvalg vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt (Sp), opplyser til ST at det vil komme noe penger til vedlikehold i løpet av våren. Fylkestinget har nettopp behandlet årsrapporten, og Grøntvedt opplyser at det skal settes av 40 millioner kroner til vedlikehold og rassikring. Den politiske behandlinga om hvor disse pengene skal brukes, kommer i mai. Men uansett blir dette bare som småpenger å regne i forhold til det reelle behovet.

For å få stoppet forfallet og bringe fylkesveiene opp på en forsvarlig standard, trengs nærmere åtte milliarder kroner. Disse pengene MÅ komme i relativt store potter de neste årene. Forfallet har fått vedvare med ulike regjeringer de siste tiårene. Derfor er det et felles ansvar, på tvers av partier, å reparere skaden de alle er ansvarlige for. Og ordførere rundt om i norske kommuner bør hjelpe dem på veien ved å rope høyt at fylkesveiene må prioriteres, at å sørge for gode fylkesveier er den beste investeringa man kan gjøre for å skape bosetting, nye arbeidsplasser og generell vekst ute i distriktene.