Jeg vet ikke om det er tilfelle, men en må da tro når dette uttales av varaordføreren i Skaun, som i tillegg representerer Kristelig Folkeparti, til avisa Sør-Trøndelag. Han sier faktisk at dette er vedtatt av Skaun formannskap, selge sine eierdeler i fornybarselskapet ANEO, som igjen er et datterselskap under TrønderEnergi.

Dette er ikke til å tro, dette kan ikke Skaun kommunestyre være med på, dette er intet annet enn ren galskap og jeg setter min lit til at tidligere ordfører i Skaun kommune, Asbjørn Leraand, kan klare å få satt en stopper for dette.

Blir salget gjennomført betyr det faktisk at Skaun kommune velger å snu ryggen til fremtiden, samtidig så selges det deler av arvesølvet, som i løpet av nær fremtid blir verd gull. I heletatt vil TrønderEnergi og ikke minst datterselskapet ANEO i den nærmeste fremtid bli verd gull, kanskje diamanter. Vi står foran en energikrise, ikke bare her i Trøndelag, men i hele det norske samfunn.

Jeg må få lov til å legge til at det kanskje kan være lurt for ordfører Gunn Iversen Stokke fra Senterpartiet å lese seg litt opp på sitt partis historie, du bør få med deg den stolthet dine salige partifeller statsminister Per Borten, ordfører Alf Nebb, Bjugn og ordfører Hoøen, Ørland med flere bar med seg fordi de var pådrivere til å få etablert et energiselskap i Sør-Trøndelag. Det er dette som i dag har navnet TrønderEnergi.

Det får være måte på galskap, galskap for å forsøke å rette opp sin dårlige samvittighet overfor en kanskje forsømt eldrepolitikk.