Den eller de som gjemmer seg bak pseudonymet «Innbyggere» spinner på en myte om at sentrum i Orkland utarmer Agdenes, Meldal og Snillfjord som følge av kommunesammenslåinga. «Innbyggere» spør retorisk «Hva er ytelsen fra Orkanger?»

Sentrum gir vekst

Svaret er at Orkanger er motoren i Orkland. Sentrumsområdene vokser mens resten av kommunen krymper. Det skyldes at folk flest vil bo sentralt, og at næringslivet helst vil etablere seg nær sentrum. Tilflytting og nye arbeidsplasser i Orkanger/Fannrem-området gir direkte og indirekte inntekter som styrker hele kommunen. Høyres gruppeleder Jan Grønningen fra Agdenes sa nylig i ST at vekst i sentrum bidrar til at han kan drive næring der han bor.

Forgubbing og kollaps

Orkdal har vokst med 2245 innbyggere (21 %) siden 2001. Meldal, Agdenes og Snillfjord mistet over 400 innbyggere de siste 18 årene før de gikk inn i Orkland. Synkende folketall og økende forgubbing er ikke bærekraftig over tid. Risikoen for økonomisk kollaps øker når det i tillegg er investert stort, slik som i Meldal og Agdenes.

Småbylista har så langt ikke stemt for å legge ned et eneste tilbud, selv om kommunedirektøren mener vi må gjøre det for å gi flest mulig i Orkland best mulig tjenester.

Orkanger-barn betaler prisen

Barna på Orkanger har et langt dårligere skoletilbud enn de fleste andre barn i Orkland. Helsetunet i Orkdal er mye dårligere enn tilsvarende bygg i Meldal, Agdenes og Snillfjord. Kommunedirektøren finner likevel ikke penger til byggestart verken for nytt helsetun eller nye skoler i perioden 2023-2026. Motoren i Orkland er også taperen i Orkland.

Planlagte etableringer blant annet på Grønøra, ved Thamshavn og i Ustmarka gir håp om videre vekst som kan komme hele kommunen til gode. Belastningen som følger med må folk i sentrum ta, som når Sp stemmer for et svært steinbrudd inntil Nerøra. Orkdal ville ha klart seg bedre alene enn som del av Orkland, men det løpet er kjørt.