Jeg fant akkurat ut at jeg forhåndsbetaler en halv måned estimert strømforbruk på spotprisavtalen min, og at ingen strømforhandlere tør å tilby fastprisavtaler fordi de må betale kanskje hundre ganger de 12 ørene det koster vannkraftselskapene å produsere strømmen.

Magasinene er fulle etter historiens dårligste sommer, likevel oppleves det som om kapasiteten er større ut av landet enn innad i Norge. Det blir ikke produksjonsoverskudd når svenske og finske atomkraftverk får problemer.

Strømstøtten slår ikke inn før snittprisen passerer 70 øre i mitt prisområde i løpet av en måned, uavhengig av hva jeg faktisk betaler. Det burde være mulig å kompensere time for time og kW for kW i 2022, når jeg kan følge forbruket mitt og prisen i en app, minutt for minutt.

Dette systemet gir ingen mening, og jeg ser ikke fordelene, spesielt ikke uten støtte til ENØK-tiltak og energiproduksjon. I stedet diskuteres det å innføre grunnrenteskatt og omfordeling av kraftinntekter, fordi det skapes så enorme overskudd hos energiprodusentene. Som bl.a. jeg betaler for.

Det er bare et tidsspørsmål før bedrifter og privatpersoner begynner å gå konkurs, mens stat, fylker og kommuner håver inn. Selv strømforhandlerne ber om støtte, for når strømprisen, strømforbruket og renta stiger, har de ikke råd til å vente på at kundene betaler regningene sine.

Her trengs det internasjonale tiltak, problemet er det samme over hele Europa, og vinteren har kommet.