Den siste uka har ST satt på dagsorden sak med foreldre som er misfornøyd med hvordan Montessoriskolen på Løkken drives. Foreldrene utrykker bekymring for skolemiljøet, og at kommunikasjonen mellom skole og en del foreldre ikke er god. De forteller om økende grad av mobbing, plaging og utestenging, uten at det gripes tak i problemene av ledelsen ved skolen.

Kritikken fra foreldrene har utløst til dels sterke reaksjoner fra foreldre som er fornøyd med skolen. Både rektor og styreleder stiller seg nærmest uforstående til kritikken. Dermed er saken blitt en polariserende sak hvor foreldregrupper har ulik oppfatning av realitetene.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Flere har stilt spørsmål om hvorfor avisa setter en slik sak på dagsorden, da de mener at avisomtale bare bidrar til å øke motsetningene og graden av polarisering. På kort sikt kan det kanskje oppleves slik. Men medias rolle er å sette søkelys både på gladsaker og feil og mangler i samfunnet. Dette er en sak hvor foreldre ønsker oppmerksomhet rundt feil og mangler som de opplever på vegne av sine barn, med mål om forbedring.

Og forhåpentlig vis er det nettopp det som nå skjer i kjølvannet av oppslagene rundt denne saken. Denne uka inviteres det til flere møter hvor utfordringene ved skolen settes på dagsorden. Det er planlagt møter både mellom skoleledelsen og ansatte, samt styremøte og et møte i FAU med klassekontaktene. Disse initiativene fortjener skolen ros for.

Det finnes helt klart ulike oppfatninger om hva som er riktig og ikke riktig når det kommer til beskrivelsen av forholdene ved skolen. Den største feilen partene kan gjøre nå, er å utkjempe en kamp om sannheten. Det beste man kan gjøre, er å ta hverandre på alvor, lytte til hverandre, akseptere at det finnes ulike oppfatninger, og derfra være ydmyk nok til erkjenne at det eneste riktige er å gå samme vei. Trekke i samme enden av tauet med mål om å skape en best mulig skole for alle elever.

For å lykkes kreves det en stor grad av ydmykhet. Og det er ikke alltid så lett å vise, da det er sterke følelser knyttet til slike saker. Skoleledelse, lærere og en del foreldre opplever nok det som har kommet fram som et angrep på skolen, mens foreldre på den andre sida opplever det som offentlig varsling med mål om bedring. Utfordringa blir å tøyle alle følelsene, og i ydmykhetens navn forsøke å hjelpe skolen til å møte forventningene til alle barn og foreldre på best mulig måte.