God samferdselspolitikk er god distriktspolitikk og samfunnsøkonomisk lønnsomt!