Her går det unna med prosjektgruppa, der de allerede har fått i gang et samarbeid mellom idrettslag, kommunen, fylket og lokale entrepenører.

Kommunestyre har gitt sin «velsignelse» med 300 000 kr til prosjekteringsarbeid, og fylkeskommunen har satt fart på saken, og nå kan arbeidet med reguleringsplan for området starte.

Det er bebudet ekstraordinære årsmøter for idrettslag som er involvert, og prosjektgruppa ønsker at Idrettsrådet med sin representant,er en del av dette arbeidet inn mot de andre idrettslagene med sine aktiviteter i kommunen.

Og vi skriver nå 4. august.

Puuh. Ja, æ bli  imponert! Når «Vangsgutan tu Fannremen» får en ide og starter i gang et samarbeid med Orkanger Idrettsforening, Orkdal videregående skole, kommunen og fylke og med flere.

Da tenker jeg  på Orkanger barne- og ungdomsskole, og det som møter elever og ansatte ved skolestart snart om noen uker.

I siste kommunestyre før sommerferien, ble det fattet et solid politisk flertall om at tidligere vedtak om å sette i gang utredning av svømmehallen ved Orkanger skole skal opprettholdes.

Dette etter at både tillitsvalgte, verneombud og FAU- leder har gått ut i lokalavisa, der de mener at det er behov for en ny skole på Orkanger.

Komunestyre har valgt å se bort i fra ønsket fra skolen sine representanter.

Vi kan sikkert få både et nytt personalrom og kontorer for ansatte, der tidligere svømmehall lå.

MEN

Vil dette tjene Orkanger barneskole, med den skolen som vi skal ha for morgendagen og i de neste 30 årene?

Jeg undrer på hva egentlig politikerene i flertallsgruppa tenker ved å gå inn for denne ideen, og deres ønsker om å opprettholde tidligere vedtak.

Ordfører Oddbjørn Bang underrettet i kommunestyremøte,om at kommunaldirektør har lovet at arbeidet skal igangsette ved skolestart.

OG

Orkanger ungdommskole sine ansatte skal møte opp til jobb, uten å ha et personalrom å samles i da dette er tenkt til klasserom i mangel på areal.

Brakker skal komme på plass etterhvert i skolenes uteareal, hvor elevenes utearal blir enda mindre enn i dag.

Nødløsninger blir iverksatt da vi må ha plass til elevene. Folkevalgte har flere ganger tidligere uttrykt bekymring for utviklingen ved de to skolene med tanke på areal og fasiliteter, i forhold til dagens standard.

Nå har vi heldigvis fått flere nye skoler i både Meldal , Fannrem, Evjen og Lensvik, og vi har fått utbedringer og påbygg både ved Årlivoll - og Gjølme skole.  Dyktige folkevalgte har fått på plass nye skoler, der sistnevnte Lensvik skole brukte 8 år fra tidlig prosjektering til ferdigstillelse.

Det hadde vært betryggende om folkevalgte i vårt kommunestyre hadde tatt litt lærdom fra «Vangsgutan tu Fannremen» og prosjektgruppa - Nils Arne Eggen Arena.

Arbeidet med Orkanger sentrum og de to skolene, må virkelig settes på dagsorden innenfor de politiske partier til høsten, og i felles mingling, til beste for oss alle.

Vi kan ikke sitte å vente lenger!

  Politikerene må ha en langsiktig tanke og plan, for hvordan skolene og skolestrukturen i Orkanger sentrum skal være, og planene for evt. nytt kulturhus og bibliotek.

Det arbeidet som ble gjort i utarbeidelse av «Orkdal 2040» er naturlig å videreføre.