De siste årene er det blitt satt fokus på fisk som massakreres i kraftverkturbiner. Allerede i 2019 satte Tvedestrandposten søkelys på at store mengder ål, som er rødlisteartet, blir kvernet opp og dør i kraftturbinene til Fosstveit kraftstasjon i Storelva ved Tvedestrand. Nå har saken blusset opp igjen, etter at NRK har dokumentert det samme. NRK publiserte nylig et innslag som viste hvordan både ål og ørret blir hakket i småbiter av de sylkvasse turbinpropellene.

har fiskemassakren pågått i 14 år, og «alle» synes det som skjer er forferdelig. Kraftverkene er på mange måter uskyldige, da de har fått konsesjon til å gjøre det de gjør. Problemet er at også myndighetene står handlingslammet, all den tid kraftverkene har en gjeldende konsesjon. Dermed er man i realiteten avhengig av at kraftverkene frivillig tar grep for å stoppe fiskedøden.

Problemet er at det ikke er så lett å gjøre grep. Fisk, deriblant ål, velger stort sett altid å svømme der hvor strømmen er sterkest på sin vandring ned elva. Dermed ledes den mot inntaket til kraftverket. Ved inntaket står det ei såkalt inntaksrist, som skal hindre større fremmedelementer fra havne inn i kraftturbinene, deriblant større fisk. Men fiskeyngel, mindre fisk og ål smetter gjennom åpningene i rista. Dermed venter en sikker død.

foto
Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Politikere som NRK har utfordret om saken, deriblant på Dagsnytt 18 denne uka, snakker om at det må gjøres tiltak. Blant annet er det blitt nevnt at hullene gjennom inntaksrista må gjøres mindre. Et slikt forslag viser bare hvor lite ansvarlige politikere forstår rundt denne problematikken. Med det vanntrykket som ei slik rist møter, vil det være umulig å «strøype» åpninga i rista sånn at fisken ikke slipper gjennom. Den vil rett og slett ikke tåle vanntrykket, pluss at den vil bli tettet igjen av løv og andre ting i løpet av minutter.

Problemet gjelder ikke bare ål, men også i høyeste grad også androme fiskearter som laks og ørret. I fjor høst kunne ST avsløre at store mengder laks blir stående og stange ved rista ved kraftinntaket ved Bjørsetdammen. Der blir den gjerne stående til den dør, da det strider mot laksens instinkt å snu og gå mot strømmen og ut i friheten når den har gytt ferdig og skal ut i havet.

Trønderenergi har tatt problemet på alvor. I fjor ble det forsøkt å stenge kraftverket noen timer og snu vannstrømmen i kraftverkstunnelen, i håp om at laksen dermed svømte ut i elva igjen. Forsøket var ikke spesielt vellykket, men Trønderenergi jobber videre med å finne løsninger som forhåpentlig vis vil fungere. Uansett, dette er et alvorlig problem, enten det gjelder laks, smolt, yngel eller ål. Og selv om myndighetene står handlingslammet og ser på at dette skjer, så må de ta ansvar og bidra til at kraftselskapene kommer opp med løsninger som stopper denne massakren.