Arild Røland (Sp) har foreslått å sende elever til Krokstadøra eller Lensvik ungdomsskole. Vi kunne og lese i et debattinnlegg i avisa Sør-Trøndelag at Pensjonistpartiet hadde vært på Krokstadøra på befaring og konkluderer med at de «Ikke ser på det som en straff å bli bussa en halv time til en skole på Krokstadøra». En tanke som slår meg er hvordan Pensjonistpartiet best veit hva unge trenger og ønsker.

Som elev på Orkanger ungdomsskole synes jeg at forslaget er svært dårlig. Hvorfor skal elever som bor på Orkanger, sentrum av kommunen, sendes på over en times kjøretur med buss tur retur, hver dag til en annen skole? Det er en time av dagen din bortkasta, tid som du kunne ha brukt til lekser, være med venner eller til fritidsaktiviteter. Jeg vil tro at det er svært få som bosetter seg på Orkanger for å gå på skole i Lensvik eller Krokstadøra.

Ifølge barnekonvensjonen artikkel 12, har barn rett til å si sin mening og bli hørt. I opplæringsloven står det blant annet at elevene skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Alle jeg har snakket med av mine medelever synes dette er et dårlig forslag. Jeg forventer at vi som er elever ved Orkanger ungdomsskole blir spurt om hva vi mener om denne saken. Det hadde også vært interessant å høre hva ungdomsrådet i kommunen mener.

Noe som også har kommet fram i debatten er hvor stor forskjell det er på hvor mye kommunen bruker per elev på de forskjellige skolene. Vi kan lese at kommunen bruker 219 000 kroner per elev på Krokstadøra, mens på Orkanger er tallet bare 80 000 kroner per elev. Er det sånn at skoler i sentrum lider under det politiske ønsket om å opprettholde små skoler i distriktene? Det er lett å forstå at de som bor i distriktene også ønsker skoler i nærheten av der de bor, men det kan ikke gå på bekostning av tilbudet til elever som går på skolene i sentrum.

Vi må uansett ha ny skole på Orkanger før eller siden. Så hvorfor ikke bare investere i det nå. Skolen er jo gammel og lite praktisk. Dessuten er skolegården altfor liten. Skoler med rundt 300 elever, som vår, skal ha en skolegård på 10 000 kvadratmeter, ifølge helsedirektoratet. Det er i alle fall ikke skolegården ved Orkanger ungdomsskole.

Jeg synes at vi heller burde bruke pengene på store skoler i sentrum, i stedet for små skoler i distriktene der det går få elever. Da kan heller elevene på de små skolene bli kjørt til Orkanger ungdomsskole. Det er tross alt mer rettferdig. Det er bedre at noen få elever blir kjørt til Orkanger enn at mange elever fra Orkanger skal kjøres til utkanten av kommunen. Jeg synes at ungdomsskolene i distriktene bør legges ned og at vi dermed får mer penger per elev på de største skolene, med flest elever. Da får vi råd til flere gode lærere, bedre klasserom, bedre skolegård, bøker, lab, kantine osv. Da får vi bedre utdanning og et bedre skolemiljø.

Bygg nye store sentrumsskoler!

Elev i 10. trinn ved Orkanger ungdomsskole