Serviceområdet på Krokstadøra er et økonomisk risikoprosjekt for Orkland kommune. Det er i tillegg vedtatt på sviktende premisser, basert på en kostnad langt under det som er realistisk. Det siste er prinsipielt alvorlig, men ingen skal problematisere en slik metode ustraffet, selv om kostnadene vil måtte gå ut over andre formål i ei tid med store behov innen helse og skole.

I ST klarer Steinar Johnsen fra Imsterfjorden å gjøre kritikken av underbudsjettering til en polarisering by mot land fra min side, med sleivspark som at Orkanger skal være «kongen på haugen» i Orkland.

Her er først noen fakta om Orkanger og Snillfjord, siden Johnsen er opptatt av å sammenligne:

  • En skoleelev på Orkanger koster 87 000 kr, en elev på Krokstadøra koster 210 000 kr.

  • En lærer på Orkanger må i snitt håndtere 17 elever, en lærer på Krokstadøra har i snitt ansvar for 6–7 elever.

  • På Krokstadøra er det plass på sykehjem til 42 % av de eldre på 80 år eller mer. I tidligere Orkdal er det plass til 13 %.

  • Krokstadøra med omegn har 400 innbyggere og to politikere i flertallsgruppa (Ap, Sp, KrF), hvorav en også i formannskapet.

  • Orkanger krets har 4000 innbyggere og fikk inn én – 1 – politiker i flertallsgruppa ved valget.

Politisk underrepresentasjon forklarer muligens noen av problemene på Orkanger. Småbypartiet stemte for å opprettholde ungdomsskolen med tre elever på Krokstadøra, og har aldri stemt mot investeringer som kan stimulere de såkalte utkantene. Flertallsgruppa har stemt mot selv de minste investeringer på Orkanger. Eksempler er samarbeid med næringslivet for å styrke sentrumsgata, oppgradering av et utdatert bibliotek, fortau i Tverradkomsten og tiltak for å synliggjøre Nerøra.

Ap og Sp stemmer nei selv om de har gått til valg f.eks. på «å styre utviklingen i en retning som sikrer den attraktive byen vi trenger og gjøre handlegata til et tyngdepunkt» (Ap), «utvikle Nerøra fordi den er viktigste trehusbebyggelse i Trøndelag etter Røros» (Sp), og sertifisere Orkland som trafikksikker kommune.

De har også gått til valg på å «Investere slik at vi sikrer tilfredsstillende skole- og barnehagebygg i kommunen» (Ap) og prioritere å «utvikle/bygge nytt Orkdal helsetun og et bedre tilbud på Orkanger» (Sp). Det krever et kritisk blikk på økonomiske prioriteringer.

Steinar Johnsen påpeker helt korrekt at Orkanger har voksesmerter, men det ser ikke det politiske flertallet ut til å ta på alvor. Bare å få merket opp gangfelt på tungt trafikkerte skoleveier er en kamp. Markedskreftene skal ordne opp på Orkanger. Alle verdig trengende bor visst andre steder i Orkland.

Å problematisere framgangsmåten for å bygge et serviceområde på Krokstadøra, er tydeligvis en provokasjon. Men at politikere fra Agdenes og Snillfjord foreslår tvangstransport av skolebarn vekk fra Orkanger, og vitser med at unger på Orkanger bader i kloakk, det er kurant.