Etter melding om støy som forstyrret natteroen, rykket politiet ut til en fest i forsamlingshuset Grendstuggu Evjen lørdag. Rundt 150 ungdommer var samlet på festen, en fest som politiet søndag omtalte som ulovlig. Arrangøren skal ha vært i dialog med politiet i forkant av festen, men fått avslag på å arrangere.

«Det var cirka 150 ungdommer til stede, samt fire voksne vakter. Det var mye trafikk til og fra forsamlingsstedet, og vinduer skal ha stått på vidt gap, noe som økte støyen,» uttalte politiet til ST søndag. Politiet valgte på dette grunnlaget å avslutte festen rundt midnatt.

Saken som ST publiserte, fikk voldsom respons. I løpet av søndag var saken lest over 5000 ganger. Også på avisas Facebook-side var responsen stor, hvor over 70 kommentarer ble postet. De aller fleste kommentarene er fra godt voksne personer. Kommentarene går nesten utelukkende ut på at ungdommene må få lov til å møtes, de må få lov til å feste. Samtidig viser «kommentatorene» til at da de var unge, var det offentlige fester over alt, og at politiet kun dukket opp når slåsskampene gikk over styr. Med dette bakteppet mener de aller fleste som har engasjert seg på avisas Facebook-side at politiet bør være litt mer på tilbudssida overfor ungdommen når det kommer til festing.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det som skjedde på festlokalene da foreldre og besteforeldre til dagens ungdomsgenerasjon var unge, var heller ikke lov. Også da var det ulovlig for personer under 18 år å nyte alkohol på offentlig sted. Men bygdefester med konfirmasjonsalder som aldersgrense, og med heimbrentsflaska på bordet, var den tids bygdekultur. Og politiet valgte i stor grad å se mellom fingrene på «ulovlighetene», så lenge det gikk rolig for seg. I dag gjør ikke politiet det. Ikke kan de gjøre det heller, da lovgivninga er blitt skjerpet. Kravet til arrangører innebærer blant annet at det må stilles med profesjonelle vakter fra godkjente vaktselskap, noe som gjør det såpass dyrt å arrangere at de færreste tør å ta sjansen på å arrangere, av frykt for å gå på en økonomisk smell.

ST har tidligere fått bekreftet at hasj og andre narkotiske stoffer blir mer og mer vanlig også blant de aller yngste. Og kanskje kan en del av årsaken være at myndighetene har satt en stopper for tradisjonelle ungdomsfester. Derfor bør politiet, kommuner og ikke minst foreldre sammen se på og diskutere hva som blir konsekvensen av at dagens unge langt på vei nektes muligheten til å ta seg en fest. Kanskje kan det vise seg at det også i dag kan være mulig å få arrangert ungdomsfester, i trygge og kontrollerte rammer med både politi og et tilstrekkelig antall voksne til stede. For alternativet til disse festene er ikke nødvendigvis så mye bedre.