Vi ønsket ei regjering som vil redusere forskjellene, stanse privatiseringa av velferdstjenestene og skape flere hele faste stillinger. Hurdalsplattformen leverer på alle våre viktigste krav.

Fagforbundet har fått gjennomslag for vår politikk. Det viser at innsatsen til alle våre tillitsvalgte og medlemmer i valgkampen har gitt solide resultater. Det viser at når Fagforbundet mener noe så lytter ei rødgrønn regjering. Det viser at det nå er vår tur!

Stortingsvalget var et retningsvalg. Høyreregjeringa har i åtte år økt forskjellene mellom folk. Velgerne ønsket en ny kurs, og det har Norge fått. Støre-regjeringa har en aktiv politikk for å redusere økonomisk ulikhet. Fagforeningsfradraget skal dobles, barnehagen blir billigere, SFO blir gratis for førsteklassinger og vi får en tannhelsereform for unge. «Ostehøvelkutt» i offentlig sektor skal stanses og kommune-Norge skal få mer penger. Det vil gi bedre velferdstjenester, både i distriktene og i byene.

Mange av våre medlemmer har i lang tid vært rammet av deltidskrisa. Små deltidsstillinger gjør det vanskelig å få ei lønn å leve av, komme inn på boligmarkedet, sikre seg en rettferdig pensjon og få hverdagen til å gå opp. Den nye rødgrønne regjeringa har lovet å lovfeste retten til heltid. Kommunene skal få midler til økt bemanning og til å skape en heltidskultur. Dette er en særdeles viktig seier for Fagforbundet.

For Fagforbundet har det vært viktig å stanse høyreregjeringas privatiseringsreformer i eldreomsorgen og sykehusene. Nå blir dette stanset av den nye regjeringa. Dessuten skal konkurranseutsetting og anbudsutsettelse i velferdstjenestene, som barnevernet, fases ut. Det kommer til å bli nye forhandlinger om særaldersgrensa og de rike skal betale mer i skatt.

Høyreregjeringa har svikta distriktene, og sentraliseringsiveren har vært enorm. Med Jonas Gahr Støre som statsminister skal ikke tjenestene i distriktene bygges ned, de skal bygges opp.

Det er ingen hemmelighet at Fagforbundet ønsket ei rødgrønn regjering hvor også SV var med, men dessverre ble ikke det en realitet. Vi mener at Ap/Sp-regjeringa må samarbeide tett med SV og at det er naturlig samarbeidsparter for å få flertall for statsbudsjettene. Vi har ikke gitt opp håpet om at vi kan få ei flertallsregjering med de tre partiene i løpet av stortingsperioden. Det vil være bra for SV, for landet – og for våre medlemmer.

Fagforbundet er godt fornøyd med regjeringsplattformen fra Hurdal, men arbeidet er ikke over. Vi skal være med og se til at regjeringen gjennomfører den politikken de nå har presentert. Da vil våre nærmere 400.000 medlemmer merke forskjellen, både i lommeboka og på arbeidsplassen. Det er vår neste felles kamp.