I mai -21 leverte Høyre og Venstre i Orkland en interpellasjon til kommunestyret med forslag om tiltak og aktiviteter for å øke kulturaktiviteten og rekrutteringa til musikklinja ved Orkdal vgs.

I det enstemmige kommunestyrevedtaket heter det at kommunestyret ber hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse bestille en sak for å bedre rekrutteringa til linjetilbudet ved skolen. I interpellasjonen var det flere forslag til konkrete tiltak som burde vurderes.

I dag vedtok hovedutvalg utdanning ved Trøndelag fylkeskommune som skoleeier, å fase ut tilbudet ved skolen. Årsaken er lave søkertall over tid. Vedtaket innebærer at det ikke starter opp nytt kurs ved skolestart i høst, men dagens elever får fortsette til de avslutter vg3.

Høyre mener det er sterkt beklagelig at tilbudet fases ut og konstanterer at regionen blir fattigere på kultur når det videregående kulturtilbudet avsluttes og sentraliseres ytterligere.

Høyre mener det også er høyst beklagelig at det lokale hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse ikke har fulgt opp kommunestyrets vedtak fra mai-21, og bestilt en sak som forutsatt. Har utvalget kommet umiddelbart i gang med å drøfte og iverksette tiltak innen kulturfeltet rettet mot rekruttering, har man sannsynligvis kunne bedret søkertall og gitt tilbudet en fornyet sjanse. Ansvaret for denne nedleggelsen må dermed bæres av de styrende partier i Orkland.

På vegne av Orkland Høyre