Prestegården kan bli et aktivum for lokalsamfunnet

foto