Hva kan vi lære av 22. juli? Blant annet at et forbud må til

foto