Det sies at det er så flott med så mange arbeidsplasser.

Det er langt flere ting som ikke er flott i det hele tatt med denne vederstyggeligheten. Planen er jo å meie ned natur. Et stort område. Hvor det allerede bor mange som aldri har blitt spurt, for de er ikke verd å ta hensyn til. Menneskene er de viktigste på planeten, så når det passer oss å meie ned trær og rasere reir og hi, da gjør vi det. Fordi vi kan. Og tror at vi trenger det.

For noen år siden sto jeg og gråt i natursorg i nærområdet mitt. Jeg hadde sett de heslige skogsmaskinene i nærheten, men tanken på at de skulle voldta «min skog» falt meg ikke inn. Derfor var det et sjokk å gå turen til mitt tankested og sjelefylling, og oppdage hva skogsmaskinene hadde gjort. Vi snakker ren voldtekt av skogen, og hvor mange som mistet sine hjem på grunn av denne naturforbrytelsen, det vet ingen. Men jeg vet at noen grevlinger mistet hiene sine da tunge maskiner kom og knuste hjemmet deres med digre hjul. Og jeg vet at et svartspettpar mistet hjemmet med egg eller unger i. En fugl som vanligvis er så sky at du bare hører den og ser et glimt i øyekroken – om du er så heldig. Paret fløy forvirret og fortvilet rundt, satte seg i de eneste skrinne inntørka trærne som sto igjen på toppen av åsen, så seg rundt og lette etter hjemmet sitt. Dette var midt i yngle- og hekketiden, så om eggene hadde rukket å klekke vet jeg ikke, men sorgen jeg følte av å se det fortvilte svartspettparet, er vanskelig å sette ord på. Og både reveunger og grevlingunger kan ha blitt klemt i hjel av skogsmaskiner uten følelser. Jeg gråt. Natursorg. Alt det nydelige var ødelagt, hjortestiene raserte, reir og hi knuste av kaldhjerta, sjelløse folk som kun brydde seg om økonomi og profitt, for det er så fint med penger på konto.

Hvor mange kommer til å miste hjemmet sitt der batterifabrikken er planlagt? Hvor mange bryr seg om de som får reir sagd ned og knust, som får hiene klemt flate og utradert? Hva med de eldgamle stiene som hjort, elg og rådyr går? Tryggheten deres i deres eget hjem, der de bor, hører til, hvor skal de gjøre av seg når maskinene nådeløst har meiet ned alt velkjent? Må de trekke inn i hager til folk og ned på trafikkert vei, så de blir drept, enten av biler eller av kuler fordi de blir for nærgående når vi har tvunget dem til å bli det, ved å fortrenge dem fra sine egne hjem?

Jeg bryr meg ikke om arbeidsplasser så lenge de fortrenger natur og viltlivet som bor der. Naturen sliter mer enn nok fra før under åket vi mennesker er for den. Vi durer fram, tar oss til rette, lukker øynene og gir fullstendig faen i at vi deler planeten med andre skapninger. Vi oppfører oss som om vi er alene her, og meier ned, dreper, ødelegger, raserer og utrydder fordi vi tror at det er så fint med arbeidsplasser.

Nei. Jeg vil ikke ha den vederstyggeligheten her. Ikke noen steder hvor så store naturområder må meies ned og utraderes, og fortrenge de med pels og fjær som bor der fra før. Det er hjemmet deres, og de har krav på å bli tatt hensyn til, selv om ingen i prosjektet har brydd seg om å spørre dem. At de ikke kan svare, betyr ikke at de er enige i å få hjemmene sine ramponert.

Det betyr bare at batterifabrikken er planlagt av mennesker som ikke vet å lytte til naturen.

Legg skiten et sted der det allerede er meia ned natur. Vi destruktive mennesker trenger ikke å skape mer natursorg og ødelegge mer enn vi allerede har gjort.