Sist onsdag behandlet formannskapet i Orkland en sak som omhandlet pris på såkalt servicepakke for dem som bor i omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Servicepakken består av mat, både middag og tørrmat, forbruksmateriell som vask av sengeklær og håndduker.

Bakgrunnen var at kommunen i 2022 vedtok at det skal være lik pris for alle beboere i boliger med heldøgnsomsorg. For beboerne ved Solhagen i Meldal, vil ei slik prisutligning utgjøre en prisøkning på 47 prosent, fra 3955 kroner til 5803 kroner, som var forslaget som lå på bordet til politikerne onsdag. For de øvrige beboerne i kommunen med heldøgns omsorgsbolig, ville prisjusteringa av servicepakken bety en prisøkning fra 5115 kroner til 5803 kroner, også det en betydelig økning.

Under behandlinga i formannskapet dukket det imidlertid opp flere snubletråder. Av den totale servicepakken utgjør 5400 kroner mat. Under møtet stilte både Pensjonistpartiets Torstein Larsen og Høyres Jan Grønningen spørsmål om eldre og gjerne svake mennesker virkelig spiser mat for 5400 kroner i måneden. Ekstra relevant ble det å vurdere dette i lys av at flere beboere vil få en total kostnad på nesten 15 000 kroner i måneden i husleie og matkostnader. Et samlet formannskap ble dermed enige om å be kommunedirektøren legge fram et notat der kostnadene på denne pakken drøftes og vurderes opp mot de økonomiske realitetene til dem som mottar pakken. Til tross for at det ble stilt spørsmål i realismen i matkostnadene til de eldre, så ble prisøkninga, mot Jan Grønningens stemme, vedtatt, med et tillegg som sa at prisutjevninga mellom Solhagen og de øvrige omsorgsboligene skulle tas over flere år.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Flere enn Jan Grønningen burde ha stemt nei. ST kunne i etterkant av vedtaket avsløre at kommunen hadde brutt kommuneloven, ved at saken ikke har vært styrebehandlet i eldrerådet først. Loven sier nemlig at alle saker som berører eldre, skal forelegges for eldrerådet før politikerne behandler saken. Dermed vil man ikke kunne sluttbehandle saken i onsdagens kommunestyremøte, som planlagt.

Fram mot behandlinga i kommunestyremøtet, bør kommunen se på om det virkelig stemmer at det koster 5400 kroner i måneden å brødfø en eldre person i omsorgsbolig. Hvis svaret er ja, vil det kanskje være riktig å se på om matkonseptet til kommunen er optimalt skrudd sammen. For 5400 kroner til mat, høres veldig mye ut. Men det viktigste politikerne bør ta med seg videre, er at ingen fanget opp at de brøt kommuneloven. At saken skulle ha vært styrebehandlet i eldrerådet først, burde ha dukket opp som en ryggmargsrefleks hos alle.