Lenge før Norsk kyllings fabrikk sto ferdig på Orkanger, var det klart at Nutrimar ønsket å etablere seg vegg i vegg med kyllingbedriften. Nutrimar har i mange år tatt hånd om restproduktene fra lakseproduksjonen på Frøya, og planen med fabrikken på Orkanger er å ta hånd om og foredle restproduktene fra kyllingproduksjonen. Onsdag denne uka besøkte daglig leder for Nutrimar, Edgar Skjervold, formannskapet i Orkland. Han kunne fortelle at forventet byggestart er satt til midten av 2024, med ei byggetid på mellom 12 og 15 måneder.

Nyheten om Nutrimar er ikke den enste næringslivsnyheten fra Orkland den siste tida. Nylig ble det kjent at Elinor Batteries planlegger å bygge en batterifabrikk i Ustmarka. Her er det snakk om ei investering i størrelsesorden 35 milliarder kroner, og at det på lang sikt kan gi arbeid til 2500 ansatte.

Den planlagte batterifabrikken og Nutrimar har minst en ting til felles. De trenger kvalifisert arbeidskraft, og da ikke minst prosessoperatører. Mye tyder på at det vil bli kamp om denne typen fagarbeidere i framtida, noe som fylkeskommunen, som eier og driver de videregående skolene, må ta inn over seg. Nye, store industrietableringer skaper både muligheter og utfordringer. Å legge til rette for relevante og målrettede utdanningsløp, reduserer utfordringene og styrker mulighetene.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Det er mye Orkland kommune må tenke på framover. Spaden er ikke satt i jorda for verken batterifabrikken eller Nutrimar, men det er realistisk å tro at det vil skje. Og da må man være i forkant på alle områder. I så måte er det betryggende å konstatere at kommunen har bestilt en rapport som skal fortelle noe om hvilke behov og utfordringer som må løses om disse etableringene slår til. Det viser at kommunen er på ballen.

sosiale medier er det mange som spår at batterifabrikken bare er en bløff. Men det er lite som tyder på at dette er en bløff. Innbyggerne i den svenske byen Skellefteå trodde også at det bare var en bløff da Northvolt annonserte at de ville bygge en batterifabrikk i byen. Våren 2020 sto et 19 mål stort laboratorium ferdig, og i 2021 startet produksjonen ved den 500 dekar store fabrikken, som representerte første byggetrinn i totalprosjektet med en prislapp på 40 milliarder kroner. Nå er selskapet godt i gang, og har allerede sikret seg kontrakter til 500 milliarder kroner.

Også her manglet man arbeidskraft med relevant kompetanse i startfasen. Det ble importert fra blant annet Korea. Raskt møtte man nesten banale utfordringer, som at man rett og slett ikke hadde hotellkapasitet til å huse gjestearbeiderne. Kanskje kan Orkland lære mye av prosessen som Skellefteå har vært igjennom.