I 2011 opprettet Orkanger idrettsforening et integreringsutvalg, hvor målet var å gjøre fotballen tilgjengelig for alle. Året etter rettet integreringsutvalget, med Ola Halsen og John Nikki Konstad i spissen, blikket mot utviklingshemmede. I mai 2012 ble den første treninga for Orkanger diamonds arrangert i Idrettsparken. Dermed hadde Orkdal fått et såkalt FFU-lag (fotball for funksjonshemmede).

Dette var et regionalt tilbud, som favnet utøvere fra hele distriktet. Allerede den første sesongen i 2012, hadde for eksempel laget tre spillere fra Rindal. Siden hadde mellom ti og femten spillere fra hele regionen noe å se fram til hver eneste uke.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Men i 2019 var det slutt. OIF hadde da nærmest støvsugd markedet i håp om å finne nye trenere til laget. Og til tross for en iherdig innsats fra OIF, så klarte man ikke det, og tilbudet ble avviklet.

er det imidlertid håp om å få reetablert dette viktige tilbudet. Orkdal Lions har sammen med U & IL Glimt tatt initiativ til å få stablet et nytt lag på føttene. I dag er navnet på tilbudet endret fra FFU til «Tilrettelagt fotball». Dette for at tilbudet skal favne bredere enn det har gjort tidligere. Tilrettelagt fotball defineres som et tilbud for alle som ikke får være med på andre, ordinære lag. I praksis vil det si utøvere med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemmede, eller generelt folk med fysiske utfordringer. Onsdag 11. januar inviterer Orkdal Lions og U & IL Glimt til informasjonsmøte om prosjektet.

Her bør både potensielle spillere, pårørende, potensielle trenere og lagledere møte opp. Det vil nemlig være veldig trist om dette initiativet ikke lykkes. Fotball, og idrett generelt, er veldig viktig for å styrke folks livsglede. Ikke minst så er idrett svært viktig for denne målgruppa, som i mange sammenhenger faller utenfor en god del ordinære tilbud. Det minste problemet vil kanskje bli å skaffe spillere, utfordringa blir fort å få på plass trenere og støtteapparat, slik OIF opplevde da de måtte ta det smertefulle valget om å legge ned Orkanger diamonds. Derfor må alle som kan bidra til at dette nye tilbudet kan realiseres, kjenne sin besøkelsestid nå, slik at Glimt diamonds står på banen når årets Tilrettelagt fotballcup går av stabelen under sommerens Orkangerdagene.