Nå vet ingen når det blir åpnet, bare at opptørkingen av golvene tar lenger tid enn «antatt».

Det har gått et år siden uværet Gyda herjet i distriktet. Nedbørsmengdene gjorde mye skade. Blant følgene uværet fikk var at kloakk ble trengt tilbake fra kloakknettet og inn i lokalene i Idrettsbygget/ Løkken kulturhus. Det er nitrist og nesten ufattelig at dette har tatt så lang tid. Rett ut sagt er det bortimot en skandale at Orkland kommune ikke har klart å skaffe meldalingene bassenget, garderobene og kulturscenen tilbake på hele dette året.

Hadde Idrettsbygget/Kulturhuset hatt en tilbakeslagsventil for kloakken, ville ødeleggelsene etter all sannsynlighet vært unngått. Dette var ikke sett på som nødvendig. Nok om det; å snyte seg når nasen er borte, er i seineste laget. Skaden er skjedd, ødeleggelsen er et faktum.

Så skulle en kanskje tro at Orkland kommunes administrasjon, kommunens forsikringsselskap og den utførende aktøren skulle få bygget i stand så fort som mulig, til alle meldalingers glede. Og det har vi meldalinger trodd. Lenge. Dessverre har tvilen nå begynt å melde seg for alvor. Bygget skulle åpne i mars 2023, men så kommer beskjeden fra teknisk sjef Nils Arne Sletvold om at det ikke er mulig: Opptørkingen vil ta enda lengre tid.

Mange lokale stiller spørsmålstegn ved om golvene i det hele tatt kommer til å tørke opp. Bygget ligger så lavt i terrenget at grunnvatnet ligger like under golvet. Plastduken som ligger under golvet kan være utett, og det kan derfor ta svært lang tid å tørke opp golvene. Noen mener at det i det hele tatt ikke er mulig å tørke det opp med de metodene som nå blir brukt. «Riv opp golvet eller legg nytt oppå det gamle», ber folk.

Her oppe i dalom spekuleres det nå alvorlig på hva den langvarige prosessen bunner i. Imens m skoleelevene våre reise langt for å få svømmeundervisning, og vi andre som har glede av svømming og kultur må også ta turen til Orkanger for å oppleve det. Dette kunne sjølsagt ALDRI ha skjedd i eksempelvis Orklandbadet, Orklahallen eller tilliggende herligheter. Dersom tørkeprosessen hadde vist seg å ta så lang tid, ville man ha revet opp golvet og lagt nytt – eller tatt andre drastiske grep for å få bygget brukbart igjen. Naturligvis! Det er det eneste logiske å gjøre. Koste hva det koste vil.

Så: Er det noen som står på bremsen når det gjelder Løkken kulturhus/Idrettsbygget? Hvis så er tilfelle; er det kommunens forsikringsselskap? Bygningsaktøren som forsikringsselskapet har leid inn? Kommunens administrasjon?

Hvem bestemmer hva som skal skje med Løkken kulturhus, med svømmehallen, med garderobene og med Malmstua - og ikke minst når det eventuelt skal skje?

Spørsmålene sendes også til hovedutvalg for teknikk. Denne saken må behandles politisk.

Nå murrer det i Meldal.

Anne Mari Svinsaas Svømmehallbruker, kulturelsker, løkkenbygg og folkevalgt for SV i Orkland kommune