Det er ingen god nyhet at Orkland kommune ligger langt over landsgjennomsnittet når det gjelder antall unge uføre og unge som ikke fullfører videregående skole. Mens landsgjennomsnittet for unge uføre under 30 år ligger på 2,8 prosent, er andelen i Orkland 4,7 prosent. Men det finnes en god nyhet oppe i dette - nemlig at kommunen tar konsekvensen av de dårlige tallene og legger opp til et stort og omfattende arbeid for å snu trenden.

Kommunen har nemlig satt i gang ei svært omfattende satsing som har fått navnet utenforskapsprogrammet. Det er kommunedirektør Ingvill Kvernmo som er leder for prosjektet. Hun opplyser til ST at man allerede i sammenslåingsprosessen så at noe måtte gjøres. Det første grepet var å gjennomføre en skikkelig realitetsorientering, som identifiserte omfanget av problemet, og ikke mins - årsakene. Nå har man kommet et godt stykke videre. Utenforskapsprogrammet er delt inn i seks prosjekter som skal favne helheten og på sikt ende opp i løsninger som virker.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Sentral i dette arbeidet er Siv Åse Syrstad, som er enhetsleder for psykisk helse og rusarbeid i Orkland. Hun har vært, og er, sentral i arbeidet med å identifisere utfordringene. Hun har avdekket ting som ikke bare kan hjelpe stort i arbeidet med å få redusert antall uføre og unge som dropper ut av skolen, men ting som også kan vise seg å være verdifullt for å kunne styrke den generelle psykiske helsa til de unge. Syrstad konkluderer nemlig med at hovedproblemet ikke handler om psykisk helse, men om sosioøkonomiske, familiære forhold. Ut fra disse funnene kan man tenke at det ikke holder å bare tilby unge som sliter psykisk helsehjelp. Man må gjøre noe med årsakene til at unge sliter psykisk. Hvis årsakene i hovedsak dreier seg om sosioøkonomiske forhold, som igjen utløser depresjoner og andre psykiske reaksjoner, så vil riktig adresse for innsatsen være å bidra til å løse opp i de disse utfordringene.

Dette er kanskje en ny måte å tenke på når det kommer til det å jobbe med unge som sliter. Tradisjonelt har man kanskje fokusert i overkant mye på å sette diagnoser, mens svaret kan være så enkelt som at man rett og slett ikke har det bra av årsaker man selv ikke er herre over.

Orkland kommune fortjener ros for å sette relativt store ressurser inn på å hjelpe unge som havner utenfor. Pengene og ressursene som legges på bordet i dette arbeidet, vil høyst sannsynlig vise seg å være ei god investering. Ikke bare i penger, men også i økt livskvalitet og livslyst.