For noen dager siden mottok jeg et brev fra klubben (Utdanningsforbundet) og verneombud på Orkanger barneskole. Skolen hvor barna våre gjennom Fagfornyelsens krav skal ha en utforskende og temabasert undervisning. Skolen som for barna våre er overgangen fra leik og fri utfoldelse i barnehage, til 10 år med påfyll av informasjon. Stedet som skal gi barna våre skole lyst og gode sosiale vaner. Skolen som er springbrettet ut i studie- og arbeidslivet.

Brevet, som er sendt til AMU, hovedtillitsvalgt, hovedutvalg oppvekst, FAU og kommunalsjef oppvekst, beskriver en skolehverdag som er milevis fra å nå de velformulerte kravene til Fagfornyelsen. Hadde det ikke vært fantastisk om skoledagen til barna våre var utforskende og temabasert? Når læreren står alene i et trangt klasserom med nesten 30 ivrige elever, så handler nok timen dessverre i hovedsak om å slukke nok en brann.

I dag er det 330 elever ved Orkanger barneskole. Det høyeste elevtallet på flere år. Men, ifølge Statistisk sentralbyrå er det kun 293 elever ved skolen. Rettere sagt, 293 er elevtallet som var forventet for 2021, og tallet som er satt i skolebruksplanen. Fra høsten 2022 ser det ut til at skolen skal ha 44 flere elever enn hva SSB forventer. Velger kommunen vår å gjemme seg bak prognoser som ikke har rot i virkeligheten? I årene fremover forventes det at elevtallet synker på grunn av lave fødselstall. Stemmer dette for Orkanger? Næringslivet blomstrer og vi opplever økt sysselsetning og tilflytting. Dette blir litt som å konsekvent la yr.no bestemme hvordan du skal kle deg. Erfaringsmessig fungerer det bedre å kikke ut av vinduet for å se om det regner. Og for de som skulle være i tvil, det er regnbyger over Orkanger barneskole. Begrene er i ferd med å renne over.

Orkland kommune, nå må dere ikke sovne i timen! Den eneste unnskyldningen for å ikke ta tak i problemene umiddelbart, måtte være om inneklimaet hos kommunen var like dårlig som på barneskolen. Hodepine og utmattelse grunnet varme, klamme og tette rom kunne vært grunn nok til at flere av oss ikke fikk gjennomført arbeidsdagen på en god måte. Heldigvis har vi strenge HMS-krav som ivaretar akseptable arbeidsvilkår. Skal tro om dette er tilfellet på Orkanger barneskole også?

Alarmen uler, og nødsignalet er gått ut. Kommer livbåtene snart? Hos vår nærmeste nabo, Orkanger ungdomsskole, har det flommet over. Der er det alle mann til pumpene. Vi får håpe de ikke synker og går til bunns.

Brevet fra klubben og verneombudet på Orkanger barneskole består av over fire A4-sider med dyster lesing. Jeg anbefaler alle foreldre, og skattebetalere generelt å lese det. Det er en beskrivelse av plassmangel, lærermangel og en økonomisk situasjon som ikke møter ressursbehovet. Det forteller om en skole der ikke alle elevene har mulighet til å gå til helsesykepleier. En skole med for små klasserom og dårlig inne klima. Elever med særskilte behov får ikke tilstrekkelig oppfølging, og generell plassmangel fører til at skolen bryter med Helsedirektoratets anbefalinger.

Orkanger barneskole gjør så godt de kan. Lærerne er fantastisk flinke til å få det beste ut av det de har. Tross kummerlige forhold klarer de å skape en innholdsrik og engasjerende skolehverdag. Men hvor langt kan strikken strekkes? Om vi fortsetter å ignorere varslene kan vi risikere å miste disse dyktige lærerne som gir alt de har for barna våre. Forholdene på arbeidsplassen deres begynner rett og slett og bli uholdbar. I arbeidslivet er vi opptatt av gode arbeidsvilkår. Dette burde da i aller høyeste grad også gjelde for elever og lærere? Nå må det offentlige komme etter og støtte opp om en innsats som nesten har bikket over til å basere seg på frivillig velvilje.

For Orkanger Barneskole sin del er det heldigvis ikke kun regnvær og lavt skydekke. Blå himmel kan fortsatt skimtes i horisonten. Vi er så heldige å ha et gammelt svømmebasseng som er tappet for vann. Bassengbygningen står tom og ubrukt, og det er nå søkt om midler til ombygging av denne. I første omgang en utredning for å finne ut hvordan dette skal gjennomføres på best måte. En ombygging av det gamle bassengbygget vil frigjøre sårt tiltrengt plass. Det er en god start for en barneskole som skal rustes for en lysende fremtid for Orkanger.

Kjære Orkland kommune. Tar prognosene fra SSB hensyn til lokale faktorer? Hender det at dere tar en titt ut av vinduet? Det blir flere og flere elever ved Orkanger barneskole, men det blir ikke automatisk flere lærere og bedre plass på skolen. Nå må vi ta tak i mulighetene før det er for sent!