De som har svake stemmer. De som ikke en gang vet hvordan de kan bruke den stemmen de har for å snakke sin egen sak.

Som folkevalgt er jeg blitt kontaktet av foreldrene til tre av ungdommene på Elvebredden – to fastboende og én som er på avlastning med jevne mellomrom. Det er disse menneskenes historier og fortvilelse jeg vil prøve å formidle her.

I Elvebredden borettslag på Orkanger har åtte unge mennesker sin faste bolig. Noen flere bor der sporadisk når de er på avlastning. Hvem er disse ungdommene? De er like forskjellige som deg og meg, men de har en ting felles: De har en diagnose (eller flere) som gjør at de må ha tilsyn døgnet rundt. Det er disse diagnosene som gjør at de er beboere i borettslaget ved bredden av Orkla. Diagnosene er vidt forskjellige, men de fleste innbefatter psykisk utviklingshemming i én eller annen form.

Her, i huset ved Orklas bredd, har mange ungdommer hatt heimen sin i årevis – og her har de ansatte passet på at de har hatt det bra. Her har de levd sine liv og fått god hjelp til livets mange gjøremål, som for eksempel personlig hygiene, matlaging, å spise sammen eller hver for seg. De har fått hjelp til renhold av leilighet, klesvask og utallige andre ting som disse ungdommene ofte ikke kan klare sjøl.

-          Noe har skjedd …

«Men noe har skjedd», sier tre av ungdommenes foreldre. «Ikke brått og uventet, men gradvis gjennom det siste året har noe skjedd. Noe som ikke har gjort livet enklere for beboerne og de pårørende. Alderen på de ansatte har gått ned; svært mange unge mennesker jobber nå ved Elvebredden. Vi opplever også at det er stor utskifting, noe som gjør livet utrygt. Forutsigbarhet er nemlig svært viktig for ungdommene våre. Vi ønsker imidlertid å presisere at ansatte gjør så godt de kan. Men mange av dem sier at tida ikke strekker til i løpet av vakta fordi de må dele timene på flere beboere», forteller en mamma.

De mener ikke at unge ansatte er noe negativt i seg sjøl, men foreldrene bekymrer seg over at den kompetansen og ansvarligheten som de følte seg trygge på, ikke er så gjennomgående nå som før. Flere ansatte er ufaglærte, mener foreldrene.

«De hyppige utskiftningene fører til at barna våre blir utrygge og urolige. Husk; dette handler om det kjæreste vi har. Vi foreldre og andre foresatte, søsken, besteforeldre, onkler og tanter – vi elsker ungdommene våre slik andre familier elsker sine ungdommer. Våre barn kan ikke bo heime, dessverre, og da betyr det så uendelig mye at de har det godt, trygt, morsomt og koselig der de bor», sier foreldrene.

«Ungdommen min er ofte uflidd når jeg kommer innom, og leiligheten likeså» forteller en mamma. «Jeg vasker hver gang jeg er på besøk, men det er ikke det jeg skal bruke tida til når jeg er hos barnet mitt. Det er bare så fortvilt å se at det ikke er ordentlig og reint», sier hun.

Avlastning for hjemmeboende

«For vår ungdom, som har avlastning på Elvebredden cirka hver sjette helg, er situasjonen den samme», sier en tredje mamma. «Han er oppskaket og utrygg når han kommer heim. Han har ikke et vanlig språk og kan gi lite forklaring på hva som er galt. Likevel er det helt tydelig at han ikke har det bra. Å ha det trygt og forutsigbart og å være med på aktiviteter er også viktig for de ungdommene som er på avlastning i helgene», sier moren til denne ungdommen som til vanlig bor heime.

Men for mange som har barn med psykisk utvikling og autisme er det helt nødvendig at de har mulighet til avlastning, både av hensyn til andre barn i familien og ikke minst for seg sjøl. Så de må ha avlastningstilbud.

Foreldrene jeg har snakket med har opplevd mye, og de har prøvd å vekke samfunnet flere ganger før. Det som har fått dem til å slå alarm nå, er at antall ansatte igjen reduseres i Elvebredden borettslag. Så mange som fire og et halvt årsverk skal bort, etter det foreldrene har fått opplyst.

Reverser nedbemanningen!

I SV ønsker vi at nedbemanningen ved Elvebredden skal reverseres. Som politikere i Orkland kommune ønsker vi at også små og svake stemmer skal bli hørt. Vi vil at personer med psykisk utviklingshemming, autisme og andre diagnoser skal ha de samme rettighetene som andre ungdommer; rett til trygghet, aktivitet og opplevelser.

Det er så sjølsagt, det de ber om, de tre familiene. Så åpenbart. Ungdommer trenger trygghet og omsorg. De som har alvorlige diagnoser trenger det mer enn noen andre.

Heldigvis er det nå slik at barn og unge med alvorlige sykdommer som for eksempel kreft får god behandling for sykdom og smerter - og god oppfølging når de er redde. Heldigvis!

De barn og unge som ikke kan fortelle at de har vondt, at de er lei seg eller redde – de fortjener akkurat den samme gode behandling og oppfølging som andre.

Jeg håper at alle politikere i Orkland er enig med meg i det.