Nerøra og bevaringsverdige, falleferdig uthus er et evinnelige tilbakevendende tema i Orkdal/land kommune.

Administrasjonen hører man lite til når det gjelder gammel bebyggelse, finnes det ingen byplanlegger i Orkland? Eller er det nye og ulike folkevalgte som styrer i 4-8 år av gangen som skal ha ansvaret og lage regler for bevaring av historien i Orkdal, der enkeltpersoner kan si at de ikke er interessert i å bruke eller bevilge penger til bevaring av historisk bebyggelse?

Dere må ha meg unnskyldt, jeg skjønner meg ikke på politikk og saksgang og alle nyansettelser i kommune. Noen av uthusene som har blitt avbildet i avisa er jeg enig i at bør rives, de har vært falleferdig alt for lenge og er farlig og skjemmende for området. Men når kommunen stemmer for å rive egne falleferdige eiendommer med råteskader i stede for å vedlikeholde må det føles svært urettferdig at privatpersoner ikke kan gjøre det samme uten flere tiår med saksgang.

Personlig mener jeg selvfølgelig at uthusene skulle ha blitt restaurert, men har forståelse for at eierne ikke har mulighet til det i enkelte saker. Det finnes mange bygg som har vært i samme forfatning som har blitt til vakre byggverk. Men det kommer til å koste 1, eller kanskje 2 mill. og restaurere disse uthusene etter dagens bevarings norm. Og det krever kunnskap, tid og egenkapital.

Når en og samme person får innvilget 2 søknader på til sammen, nær 80000,- for restaurering av ei dør og ei steintrapp så kan alle skjønne at dette ikke er forenelige tilskudd til alle som trenger det til eiendommer på Nerøra og alle andre plasser i storkommunen.

De fleste vet ikke hvor og hvordan du skal søke om støtte heller, og etter dagens priser og tilskudd så vil det ta mange år før ting blir ferdig. Men i framtida må det stilles krav og lages regler til de som eiere og kjøper seg hus på Nerøra. Du kjøper deg ikke hus som er over 100 år gammelt, bytter ytterkledning fra liggende til stående i 2021 og ønsker å rive det gamle uthuset hvis du er genuint interessert i gamle hus og bevaring.

Da bør man kjøpe seg hus en annen plass enn på Nerøra som jeg har lest flere ganger blir sammenlign med både Bakklandet og Røros. Jeg kan ikke tenke meg at de som kjøper eiendom på Bakklandet eller på Røros får bygge om huset og uthuset og sette inn en hvit garasjeport for at det skal bli mere funksjonelt!

Ja, det skulle trivsels messig tatt seg ut. Hvis man ønsker seg et funksjonelt hus eller et funkis hus så må kommunen legge til rette for at man får seg ei tomt oppi "Bakkan", der ser det ut som du kan bygge alt hva hjertet begjærer.

Stabburet og Middelskolen er en helt annen sak. Man kan lure på om eier spekulerer i riving av begge husa, min mening, sett utafra. Det er nå bygd en 2 meter høy og mange 10 talls meter lang levegg rundt Stabburet, så det virker ikke å stå på penger. For flere år siden, sikkert 20 år siden, mulig det da var en annen eier, så la de flis på flere bad i Middelskolen, sikkert som mål å leie ut.

Men det som skjedde var at vinduer ble tatt ut og erstattet med plast og slik ble de stående til det regnet inn og det har vel stått sånn siden og fått store råteskader, løse takplater og et knestående stabbur. Solbugården er en annen eiendom på Øra som ble kjøpt opp, delt opp i leiligheter, det ble byttet til ikke godkjente vinduer, og leilighetene ble solgt før bygget ble godkjent.

Tror ikke vinduene er godkjent enda, jeg har nemlig flere av de originale vinduene til pynt. Det jeg vil fram til er at Solbugården er en pent oppusset gård, med tilnærmet like vinduer og jeg mener det er veien å gå hvis ikke eiendommer i dette området forfaller. På Solbueiendommen står det også et uthus til forfall som må tas tak i før eiere søker om riving.

Som Nerøring og ekstremt glad i gamle hus har jeg vært vitne til at det ikke er likhet for loven. For få år siden var det noen som søkte om riving av et godt bevart uthus, i mine øyne. Saken var i media og det er da lettere å følge med på kommunale vedtak.

Han fikk først lov til å rive, men så avslag, så fikk han lov. Vedkommende skyndet seg selvfølgelig å rive, så kom det fram at det var feil saksbehandling og uthuset skulle IKKE vært revet. Tenkte jeg skulle si jeg ville ha det, men rakk det ikke før uthuset var jevnet med jorden.

Sæthertunet er en annen tragisk sak i Orkdal der det kom fram i media at gården var svært råtten og falleferdig. Det var den ikke, så her var det noen som ikke snakket sant eller hadde for mye penger. Gården var et ærverdig og historisk kjennemerke for Orkanger sentrum, som det kommer til å bli snakket om i framtida på samme nivå som Folkets hus.

Ellers er det mange av kommunens eiendommer jeg heller ikke skjønner rivingstillatelse på. Men her er det vel bukken og havresekken. Det lille røde huset ved Omformerstasjon, ble plutselig borte og nå ser jeg trygdeboligene ved Kapellet også skal rives. Fine, små, erverdige leiligheter som kunne vært vedlikeholdt istede for revet.

Det er billigere å vedlikehold enn å rive har jeg lest. Så for å få Nerøra og andre gamle plasser til å bli ett "Bakklandet" med trivsel og sjarm må det i framtida vedtas at hus må vedlikeholdes med material og vinduer som er nær orginalen som mulig, og framtidige hus må bygges i samme stil.

Hvis du stemmer for å rive gamle hus og elsker funkishus bør du altså ikke ha ansvar for hvordan man skal forvalte vern av gammel bebyggelse i en kommune. Så hvis noen har et lite, veldig upraktisk, beboelig hus/hytte med tett tak, i en 4 mils omkrets som ikke blir brukt, så....

Wenche Lund