Reaksjonene har vært mange og til dels kraftige etter at ST sist lørdag avdekket at et stort antall hunder var kastet i det som må kunne betegnes som ei massegrav på Å i Meldal. De døde hundene er dumpet ikke langt unna et smådyrkrematorium, drevet av firmaet Pets2Rest AS. Synet av de døde hundene både i og utenfor plastsekker har forskrekket folk over hele landet. De aller fleste har et veldig nært forhold til kjæledyrene sine, og vil gi dem en så verdig avslutning på livet som mulig. Å se slik behandling av dyrene vekker derfor sterke følelser hos mange.

Avisas undersøkelser peker mot at dyr som er innlevert av veterinærklinikker for kremering, i stedet er dumpet og gravd ned. Hvorfor dette er gjort, og om det i såfall er ulovlig aktivitet, blir det nå opp til politiet å avdekke. De har opprettet straffesak, og etterforskninga er i full gang. Grunneier Helge Olav Skreen, som sammen med Anne Sølvi Skreen og Onkel Skrue Hoding AS også eier Pets2Rest, avviser på sin side at det er gjort noe ulovlig. Han sier at reglene er fulgt, og hevder at kundene vet hva som skjer med dyrene. Men dette står i sterk kontrast til hva veterinær Aina Kvernberg ved Folldal veterinærkontor forteller til ST: De har bestilt og betalt for kremering av dyr de har levert til firmaet, ikke nedgraving.

Sterke følelser er en ting, mulig forurensning er også et naturlig spørsmål.

Skreen fikk i 2012 innvilget en søknad om omdisponering av et et område til etablering av gravlund/minnested for mindre kjæledyr. Skreen hadde etablert et krematorium for kjæledyr på gårdsbruket han eier, og hadde fått kommunens godkjenning for å grave ned aske etter kremering. I 2014 gjennomførte daværende Meldal kommune en befaring på den såkalte «minnelunden», etter å ha fått henvendelser fra publikum. Befaringa avdekket ifølge rapporten ingen nedgravde dyreskrotter, og virksomheten beskrives som et krematorium der asken graves ned på en «minnelund».

Noe har skjedd på vegen. Nedgravde døde dyr er noe annet enn nedgravd aske, og Orkland kommune har nå beordret midlertidig stans av virksomheten til Pets2Rest. Det skjer med henvisning til forurensningsloven. Kommunen vil sjekke om drifta er i tråd med de tillatelsene som er gitt - og om disse fortsatt holder mål i henhold til dagens lovverk. Det kan være grunn til å spørre seg om kommunen burde ha reagert på et tidligere tidspunkt, før saken havnet i media. Det samme gjelder Mattilsynet. For folk i området kom nemlig ikke oppdagelsen av massegrava som noen overraskelse. I mange år har det vært snakket om traktorlass med døde hunder som ble fraktet til området.

I den grad målet var å opprette en minnelund der folk kan komme for å minnes sine døde kjærledyr, må det uansett være lov å si at forsøket er fullstendig mislykket. Det kan ikke et jordlag på toppen endre på.