Mange har funnet det vanskelig å tro på historien i dagens ST, om gutten som betalte for mye på bussen - og som ble bøtelagt for det. Noen har bedt oss sjekke kalenderen, andre mener det kan bli vanskelig å toppe denne historien på 1. april. Men så er det ingen spøk, historien er på alle måter sann, så utrolig det enn kan høres ut.

I kortversjon dreier det seg om to besteforeldre som skal ta bussen med barnebarnet. De kjøper billetter til seg selv, og studentbillett til gutten. I løpet av bussturen stiger billettkontrollører om bord, for å sjekke om passasjerene på bussen har gyldige billetter. De oppdager at gutten ikke har studentbevis.

Ifølge reglene må man ha gyldig studentbevis for å kjøpe studentbillett, og dermed er dette et regelbrudd som straffes med bot. Men så viser det seg at gutten er så ung at han egentlig skulle reist på barnebillett. Besteforeldrene har altså kjøpt feil billettype. Barnebilletten koster 21 kroner mindre enn studentbilletten. Det er imidlertid ikke et gyldig argument for kontrollørene, som utsteder et gebyr på 900 kroner. Passasjeren blir dermed bøtelagt for å ha betalt for mye. Forstå det den som kan.

Dette kan minne om en god, gammel molbohistorie.

Det skjønner nok også AtB, som etter å ha sjekket ut at historien stemmer med realitetene, legger seg flat, og innrømmer at det var feil å gi bot i den aktuelle saken. Noe annet ville vært uforståelig for de fleste andre enn busselskapet, og kontrollørene.

Litt forvirret må det være lov til å bli, også om man prøver å følge reglene til punkt og prikke. Ifølge AtBs nettsider koster det 43 kroner for en studentbillett, om man kjøper billett på forhånd, og reiser innen én sone. Det er akkurat samme pris som for en standard voksenbillett. Det kan derfor virke noe snodig med et absolutt krav om studentbevis, all den tid en vanlig voksenbillett koster nøyaktig det samme. For etter denne logikken kan man bli nødt til å betale gebyr om man kjøper studentbillett, har glemt studentbeviset - og derfor skulle ha kjøpt en billett til samme pris, men med et annet navn.

Vi har full forståelse for at AtB må gjennomføre kontroller for å avsløre eventuelle gratispassasjerer på bussene. Det er i vår alles interesse. Men da må regelverket håndteres på en måte som er til å forstå. Og da må også instruksen til kontrollørene blir klarere. For det må være lov til å bruke hodet.