I forslaget til neste års statsbudsjett, legger regjeringa opp til minst mulig kutt. I stedet har man lagt opp til å øke inntektene, for å finansiere velferdsnorge i ei vanskelig økonomisk tid, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Planen er å få inn 33 milliarder kroner ved å innføre såkalt grunnrenteskatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft.

Forslaget ble møtt med raseri fra oppdrettsnæringa, som hevdet at grunnrenteskatt på havbruk vil «slukke lysene langs kysten». Finansminister Trygve Slagsvold Vedum avfeide langt på vei advarslene fra næringa ved å hevde at lokalsamfunnene vil sitte igjen med mer penger som følge av denne skatten.

Nå får Vedum svar både fra oppdrettsnæringa og lokalsamfunnene han hevdet ville få glede av denne skatten. Onsdag ble det nemlig kjent at oppdrettsselskapet Lerøy har sendt ut permitteringsvarsel til 339 ansatte innen bearbeiding av fisk i Norge, deriblant 125 ansatte på Hitra.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Dette får Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen, som representerer et av de lokalsamfunnene om ifølge Vedum ville sitte igjen med mer penger på grunn av denne lakseskatten, til å reagere med sjokk og vantro. Til VG sier Haugen at Vedum og co. må snu før det er for sent. Han viser til at ut fra folketall, vil 125 permitterte på Hitra tilsvare 16 000 permitterte i Oslo. Han stiller videre spørsmål om en slik julegave til oslofolket ville ha gått upåaktet hen av regjering og storting. Svaret gir han selv: «Nei, man hadde umiddelbart reversert eller endret forslag som gir slike konsekvenser,» slår han fast.

Det er en fin tanke at regjeringa ønsker å unngå kutt i velferden. Men å innføre en slik skatt nå, uten å vite hva som blir de reelle konsekvensene for små kystkommuner i Norge, er på grensa til uansvarlig. Med Lerøys permitteringsvarsel, ser man allerede kraftige symptomer på hva som vil bli konsekvensene. Derfor bør Vedum og co. utsette dette forslaget, og sende det ut på høring slik at man får synliggjort og kvalitetssikret mulige og sannsynlige konsekvenser. I motsatt fall kan lysene langs kysten fort bli slukket av helt andre grunner enn høy strømpris.