Jeg tillater meg å stille noen spørsmål til ordføreren som jeg gjerne skulle ha hatt svar på relativt snart, snart fordi det er viktig for alle oss som er innbyggere i kommunen.

  1. Meldal nye helsesenter.

       Hva er status omkring helsesenteret etter budsjettbehandlingen i Orkland kommune. Blir det full åpning når byggearbeidet er avsluttet?

2. Nye Meldal brannstasjon.

       Medfører det riktighet at administrasjonen arbeider videre med plan om å bygge brannstasjonen på           «Gammelbanktomta» til tross for sterk lokal motstand?

       Medfører det riktighet at administrasjonen etter lang planleggingstid plutselig henvender seg til NVE for å få vurdert «Meieritomta» i forhold til «1000-årsflommen»?

3. Orkland kommune er største eier av TrønderEnergi. Har ordføreren satt spørsmålet om energisituasjonen på dagsorden i kommunestyret og videreført dette til styrende organ i TrønderEnergi?

4. Har ordføreren så langt tenkt tanken på kjernekraft for å redde energisituasjonen i Orkland og Midt-Norge?

5. Mener ordføreren at opplæringen av formannskapets- og kommunestyrets medlemmer i forhold til Kommuneloven og annen viktig lovkunnskap er god nok til å kunne ivareta oppgaven som ansvarlige folkevalgte?