Onsdag klokka 12 sprakk nyheten i formannskapet i Orkland; milliardselskapet Valinor ønsker gjennom selskapet Norsk industriutvikling AS å etablere en 5500 mål stor næringspark for grønn industri i Ustmarka i Orkland. Nyheten ble bejublet fra mange hold. Daglig leder Ståle Vaag i Orkladal næringsforening var blant dem som uttrykte stor begeistring: «Det er ikke ofte jeg blir ordlaus, men det ble jeg da jeg fikk denne nyheten,» uttalte Vaag til ST fredag. Begeistret var også kommunalsjef for samfunn i Orkland, Lavrans Skuterud, som har markert seg som en person som setter klima og miljø høyt: «Når man har vært engasjert i bærekraft i 30 år, er det fantastisk artig med et prosjekt der man så gjennomført tenker bærekraft i ett og alt,» uttalte Skuterud. Entusiastisk var også næringssjef Aasmund Lie, som uttalte at prosjektet kan vise seg å bli et veiskille for hele Midt-Norge når det gjelder satsinga på grønn industri. Med andre ord, nyheten ble mottatt med jubel fra så å si alle hold.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Men, i løpet av helga har det kommet fram at slettes ikke alle er like begeistret. Vindkraftmotstandere har på sosiale medier langt på vei karakterisert hele prosjektet nærmes som en bløff. Motvind Orkland er ei facebookgruppe hvor mange i løpet av helga har beskrevet nyheten som et skalkeskjul for å legitimere enda mer vindkraftutbygging i Orkland. Valinor mistenkes for å forsøke å lokke politikerne i Orkland med tusenvis av grønne arbeidsplasser, for så i neste omgang be om å få realisert økt vindkraftutbygging, nærmest som ei forutsetning for å kunne gå videre med planene. I dette bildet vises det blant annet til at daglig leder i Norsk industriutvikling AS, Arne Fredrik Lånke, tidligere var leder i Stormvind. Det pekes også på at Valinor eier Norsk vind, som står bak en rekke vindkraftprosjekter, blant annet i Orkland.

Det er selvsagt helt legitimt, og på sin plass, å stille kritiske spørsmål til prosjektet, ikke minst med tanke på koblingene aktørene har til vindkraftselskaper. ST har allerede utfordret Arne Fredrik Lånke, daglig leder i Norsk industriutvikling, hvor vi spør: «Legges det opp til ytterligere vindkraftutbygging for å få nok kraft til industriparken i Ustmarka?» Lånke tilbakeviser imidlertid ei slik kobling: «Dette prosjektet er ikke avhengig av ny vindkraft. Hvis det var slik, hadde vi ikke startet på dette,» sier Lånke.

ST skal selvsagt fortsette å utfordre Norsk industriutvikling på dette spørsmålet. Men samtidig må vi stille et annet spørsmål: Hvordan skal vi få til et grønt skifte hvis vi ikke skal røre naturen, hvis vi skal si nei til havvind, nei til vindparker på land, nei til mer vannkraftutbygging?