I år går det rekordmange barn på SFO etter at SV sikret gratis halvdagsplass for alle førsteklassinger i budsjettforhandlingene med regjeringa i fjor. SFO-deltagelsen har økt med elleve prosent på førstetrinnet, og vi har bare så vidt begynt. Ved Aa skole på Krokstadøra er deltagelsen i år på SFO for førsteklassinger mer enn fordoblet. SVs innsats i budsjettforhandlingene for gratis SFO virker. Vi er glade for å se at så mange ekstra familier får hjelp til å få hverdagen til å gå i hop, at alle barn får være med, og at familiene har spart titalls tusen kroner. Det er viktig for barnefamilier når renta og matvareprisene stiger og strømprisene går til himmels. Flere barn får bli med på leken, uavhengig av hvor mye foreldrene har å rutte med. Gratis SFO sikrer at barn blir venner uavhengig av hva foreldrene deres tjener og hvor de kommer fra. Takket være SV får snart andreklassingene også gratis halvdagsplass i SFO. Det skjer fra august 2023. Gratis SFO for alle fremdeles er blant de viktigste sakene for SV. Dette er starten. Vi kjempet gjennom gratis SFO for førsteklasse i budsjettforhandlingene i fjor, og i høst var det andreklassingenes tur. Det er historisk at en stor velferdsreform drives gjennom av et parti i opposisjon, slik SV gjør nå. Gratis halvdagsplass i SFO fra første til fjerde trinn var SVs løfte i valgkampen, og nå har vi forhandlet inn de to første trinnene i de to første budsjettavtalene med regjeringen. I fjor deltok 50 217 førsteklassinger på SFO, i år har dette økt med 11,3 % til 55 897 barn. 60 716 barn går på førstetrinn i år, og 55 897 førsteklassinger deltar på SFO.