Dagens unge utsettes for et stort press fra mange kanter. Sosiale medier setter gjerne standarden for hvem og hva du skal være. Og det er ikke alltid like lett å stå imot presset mange føler på i sin streben etter å være mest mulig perfekt på alle parametre, som sosiale medier definerer mange av. Klærne skal være riktige for at du skal være en del av flokken og ikke skille deg ut. Å si nei til alkohol når «flokken» drikker, er også krevende. Å stå opp mot mobbing når flokken forulemper andre, oppleves også som risikosport - da man gjerne frykter at man selv kan bli neste offer. Å stå imot sexpress er heller ikke like enkelt for en 14-15 åring hvis ingen andre i flokken står imot.

Ansv. redaktør Anders Aa. Morken Foto: Silje Asbjørnsen

Å stå i mot negativt press, krever mot - voldsomt mye mot. Mot er ikke noe man nødvendigvis er født med, mot er noe man bygger opp over tid. Mot bygges av påvirkning som avføder sterke holdninger. Utfordringa er at det er de unge selv som har aller størst påvirkningskraft på hverandre. Derfor er det helt nødvendig at foreldre, og ikke minst skolen, aldri pauser arbeidet med å så inn positive holdninger. Holdninger er nemlig det eneste verktøyet de unge har, i det øyeblikk de blir eksponert for negativ påvirkning og må ta et valg der og da.

I så måte er MOT-arbeidet som de aller fleste skolene har inkludert i skolehverdagen, utrolig viktig. Grøtte skole i Orkland har spesielt grunn til å være fornøyd med hvordan dette arbeidet fungerer. Før helga ble det nemlig klart at skolen er kåret til årets MOT-skole i Trøndelag. Og kåringa lyver ikke. Det er nemlig elevene selv som bedømmer hvor godt mot-arbeidet er på skolene. Bakgrunnen for at Grøtte skole topper kåringa, er at de har vært blant de tre beste skolene i fylket de siste fem årene.

Blant mye negativt som dagens unge eksponeres for, er narkotika. Mens tidligere generasjoner opplevde at narkotika var noe spesielle miljøer drev og syslet med, eksponeres så å si alle unge i dag for narkotika. Det er knapt en fest, verken i Orkland eller andre steder i fylket eller landet, hvor det ikke brukes hasj eller andre «lettere» dop. Å si nei når «jointen» sendes rundt, er ikke lett så lenge man føler et sterkt behov for å være en del av flokken. De som sier nei, er de som har fått sådd inn sterke og gode nok holdninger til å skape nok mot til å si nei.

Gratulerer til Grøtte skole, og til alle andre som setter MOT-arbeidet høyt på arbeidslista.